^Επιστροφή στην αρχή
Get Adobe Flash player

Ενημέρωση Γονέων

Αγαπητοί γονείς στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η δυνατότητα τακτικής ενημέρωσης σας από το εκπαιδευτικό προσωπικό για το σχολικό έτος 2021 - 22. Πριν την επίσκεψή σας στο σχολείο καλό θα είναι να ενημερώνετε τηλεφωνικά για την πρόθεσή σας αυτή καθώς επίσης να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για covid19.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων 2021 -22

Εργαστ. Δεξιοτήτων

Τελευταία Άρθρα

Τοποθεσία σχολείου

Διακρίσεις Σχολείου

Europ School Radio

Βιβλιοπροτάσεις

Ημερολόγιο Εορτολόγιο

 

 

Στατιστικά

Εμφανίσεις Άρθρων
2732429

Ανοίξαμε νέους διαύλους επικοινωνίας δημιουργώντας το "μπλογκάκι" του σχολείου μας. Αξίζει να το επισκέφθεστε. 

Πατήστε πάνω στην παρακάτω εικόνα για να μεταβείτε στην νέα ιστοσελίδα του σχολείου.

Εκπαιδευτική Νομοθεσία

Εκπαιδευτική Νομοθεσία

Νομοθεσία
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (αναλυτικά προγράμματα)
Ισχύουν οι Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ τ. Β' 303/2003) και (ΦΕΚ τ. Β' 304/2003)

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. ισχύει η
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/3-9-2013 Υ.Α.
Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών 2013-2014
Ισχύει η 
Φ.6/369 / 65741 /Γ1/15-5-2013
Για την πιστοποίηση υγείας μαθητών ισχύουν οι:
Αρ. πρωτ. : Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/οικ.28090/21-3-2013
Αρ. Πρωτ. : Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/38848/17-6-2013
Αρ. Πρωτ.: οικ. 22238/28-6-2013
Αρ. Πρωτ. : οικ.23344/9-7-2013
Για τη λειτουργία του κυλικείου ισχύει η
Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27-8-2013 Υ.Α.
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2013-14
Ισχύει η  
Φ. 12 /427/79844/Γ1/11-6-2013
Για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας (2013-2014) ισχύει η 
Φ.3/583/122484/Γ1/5-9-2013
Αναλογία αριθμού μαθητών ανά τμήμα
ισχύει η 
Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006
Ι. Ωρολόγια Προγράμματα για τα Δημοτικά σχολεία
Για τα εξαθέσια και άνω συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει η

Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139/2006 τ. Β΄
Για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια σχολεία ισχύει η

Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005 ή ΦΕΚ 1280/2005 τ. Β΄
Για τα 3/θέσια σχολεία ισχύει η
Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139/2006 
Για το Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολείων που θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τη 
Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011  ισχύει η Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 ή ΦΕΚ 1325 τ. Β΄
Για τα δημοτικά σχολεία ΕΑΕΠ συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει η  Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 ή ΦΕΚ 804 τ. Β΄

Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 ή ΦΕΚ 1327 τ. Β΄
Για τα Ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με οργανικότητα κάτω από 6/θέσια ισχύει η
Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011 ή ΦΕΚ 1345 τ. Β΄
Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος και τις προϋποθέσεις εγγραφής και φοίτησηςτων μαθητών στα Ολοήμερα Σχολεία (Δημοτικά –Νηπιαγωγεία), για το σχολικό έτος 2013-2014, ισχύουν οι:
α) Υπουργικές Αποφάσεις:

Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011 (ΦΕΚ 1327/16-06-2011τ.β’)
Φ.12/ 530/62626/Γ1/02-06-2011 (ΦΕΚ 1345/16-06-2011 τ. β.’)
β) Εγκύκλιοι:
Φ.50/161/71623/Γ1/27-05-2013 (για τα εξαθέσια και άνω σχολεία)
Φ.50/162/71627/Γ1/27-05-2013 (για τα 966 Ολοήμερα Δημοτικά)
Φ.50/267 /131333 /Γ1/17-9-2013
Για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠισχύει ο
Ν. 3879/10 (άρθρο 26, παρ. 1α και 1β)
Για την Ευέλικτη Ζώνη
στα συμβατικά σχολεία ισχύει η

Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005
στα ΕΑΕΠ ισχύει η 

Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011
Για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ισχύει η
159704/Γ7/17-12-2012
Ωρολόγια Προγράμματα για τα Νηπιαγωγεία
Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει η 
Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 ή ΦΕΚ 1420/2007 τ. Β΄
ΙΙ. Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας
Ισχύουν οι:


Φ.52/ 63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦEΚ 253, τ. Β΄) Φ.52/283/56200/Γ1/23-4-2013
Αξιολόγηση Β' Ξένης Γλώσσας
Ισχύει η  
Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008
ΙΙΙ. Διδασκαλία – Προγράμματα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων στα σχολεία με ΕΑΕΠ
Ισχύει η  
Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010 ή ΦΕΚ 1139/2010 τ. Β΄
ΙV. Κατ’ οίκον εργασίες
Ισχύουν οι:

Φ.12/428/85241/Γ1/18-8-2003
Φ.12/342/35602/Γ1/9-5-2005
V. Αξιολόγηση μαθητών – επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο
Π.Δ. 8/1995 ή ΦΕΚ 3Α
Π.Δ. 121/1995 ή ΦΕΚ 75Α
Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996
Φ.7/709 /138775 /Γ1/2 -12 -2011, εγκύκλιος
VI. Επιλογή σημαιοφόρων
Ισχύουν: 


Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 11)
Γ1/219/13-3-2001 ή ΦΕΚ 277Α  και  Φ.10/84/Γ1/480/21-6-2001 ή ΦΕΚ 863Β
Φ.10/480/121119/Γ1/29-9-2010
Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011, εγκύκλιος
Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011, εγκύκλιος
VII. Εκπρόθεσμες εγγραφές στο Δημοτικό σχολείο – επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο

Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 7, παρ. 2α, 2β, 13,14)
Π.Δ. 200/98 ή ΦΕΚ 161 (άρθρο 7, παρ. 7)
VIII. Εγγραφή και φοίτηση Ρομά
Ισχύουν οι:


Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96 ή ΦΕΚ 893Β
11684/Γ1/10-9-2008
Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010
ΙΧ. Εμβολιασμός μαθητών
Ισχύει η   
Φ.6/451/115136/Γ1/16-9-2010
Χ. Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών 
α) με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα ισχύει ο

Ν. 3016/02 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3879/10
και η Υ.Α. 2/46354/0026 (ΦΕΚ 2204/2012, η. Β΄)
β) ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ισχύει η
2/71338/0026/22/7/2013 Υ.Α.
ΧΙ. Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
Ισχύει η  
Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010
ΧΙΙ. Μεταφορά σχολικής τσάντας
Ισχύει η  
Φ. 7/531/129567/Γ1/15-10-2010
XIV. Καθορισμός τύπου βεβαίωσης παρακολούθησης νηπίου Ισχύει η  Φ.6/278/56068/Γ1/17-5-2011 ή ΦΕΚ 1266 τ. Β΄
XV. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου
Ισχύει η  
Φ.6/277/56425/Γ1/17-5-2011
XVI. Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών
Ισχύει η  
Φ.6/350/67503/Γ1/16-6-2011
XVII. Διδακτικές επισκέψεις – Εκδρομές
Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το

Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 3)
Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το 

Π.Δ. 200/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 11, παρ. 3)
Για μετακινήσεις με διανυκτέρευση ισχύουν:
107632/Γ7/2-10-2003 ή ΦΕΚ 1477Β
126807/14-11-2003
4115/Γ7/16-1-2004
17485/Γ7/17-2-2004
36590/Γ2/30-3-2010 ή ΦΕΚ 428 τ. Β΄
XVIII. Ασφάλεια μαθητών
Ισχύει η   
2368/Γ2/9-1-2007
XIX. Άσκηση παιδαγωγικού ελέγχου
Ισχύει το  
Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 8)
XX. Απουσίες μαθητών
Π.Δ. 201/98 (άρθρο 11, παρ. 2, εδαφ. α και β)
ΧΧΙ. Χρήση κινητών τηλεφώνων
Ισχύει η  
132328/Γ2/7-12-2006
ΧΧΙΙ. Απώλεια τίτλων σπουδών
Ισχύει η  
116153/Γ2/17-10-2007
ΧΧΙΙΙ. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κα.
Ισχύει η 
144456/Γ2/20-12-2005
ΧΧΙV. Άδειες εισόδου στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία
Ισχύουν:
 
49181/Γ2/18-5-2005
Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 4)
ΧΧV. Ημερολόγιο σχολικής ζωής
Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το  
Π.Δ. 201/98 (άρθρο 6)
Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το   Π.Δ. 200/98 (άρθρο 6)
XXVI. Πρωινή προσευχή – Ανάρτηση σημαίας
Ισχύει το  
Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 5, εδαφ. α και β και παρ. 10, εδαφ. δ)
XXVII. Επιτήρηση μαθητών - Εφημερία  

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:

Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 2)
353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 18)
Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139 τ. Β΄
Για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς ισχύει η
Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008
Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν 
Π.Δ. 200/98 (άρθρο 11, παρ. 2)  και Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 (άρθρο 39)
XXVIII. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων – Παιδαγωγικές συναντήσεις – Έλεγχος προόδου – Συνεργασία με γονείς
Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:


Π.Δ. 201/98 (άρθρο 11, παρ. 1 και άρθρο 13, παρ. 1)
Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄(άρθρα 37, 38 και 39)  
Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν:

Π.Δ. 200/98 (άρθρο 9 και άρθρο 11, παρ. 1)
Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρα 37, 38 και 39)
XXIX. Εφαρμογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού
Ν. 1566/85 (άρθρο 13, παρ. 8) και  Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 25 και άρθρο 29, παρ. 8)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείτε εδώ  την απόφαση της ΔΟΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα 
ΧΧΧ. Ενισχυτική διδασκαλία – Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας
Ισχύει το   
Π.Δ. 462/91 ή ΦΕΚ 171 τ. Α΄(άρθρο 5)
Για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ισχύει η 
133099/Γ2/19-9-2013
ΧΧΧΙ. Μεταφορά μαθητών
Ισχύουν:

24001/11-06-2013 Κ.Υ.Α.
28662/15-07-2013 εγκύκλιος
36537/12-9-2013 εγκύκλιος
Οδηγός ενεργειών
Κατεβάστε εδώ ολόκληρα τα Π.Δτα 200/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων) και201/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων) 
εδώ το "καθηκοντολόγιο" των εκπαιδευτικών και τις κατά χρονολογική σειρά τροποποιήσεις του2003-64  2003-1809  2005-470  2005-1461  2007-2487  2010-1180 2012-2214  2013-2341
 

        Εγγραφές μαθητών-Προγράμματα σπουδών: 
1. Εγγραφές στο Δημοτικό Σχολείο: 
α) 3687/08 - Άρθρο 27
β)  Π.Δ. 201/98 (άρθρο 7)  
γ) 
ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄
δ) ΦΕΚ 159/1-8-2008 τ.Α΄
ε) Εγκύκλιος Υπουργείου για το Ολοήμερo Δημοτικό Σχολείο (2010)
στ) Εγκύκλιος Υπουργείου για το Ολοήμερo Δημοτικό Σχολείο (2009)
ζ) Ορισμός Προγραμμάτων Σπουδών, ωραρίου λειτουργίας και ωρολογίου προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, ΦΕΚ 1471/2002, τ. Α'
η) Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας στην Γ΄τάξη του δημοτικού σχολείου - Πρόγραμμα Σπουδών του αντικειμένου "Νέες Τεχνολογίες στην Εκπ/ση" του Ολοήμερου Σχολείου - Παρεμβάσεις στο πρόγραμμα του Ολοήμερου, ΦΕΚ 1325/2003, τ. Α'
θ) Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Γαλλικής & Γερμανικής Γλώσσας για την Ε΄& ΣΤ΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου, ΦΕΚ 1376/2005, τ. Α'
ι) Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων των 28 Ολοήμερων Πειραματικών Σχολείων, Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο, ΦΕΚ 1139/2006, τ. Α' 
κ) Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο, 
ΦΕΚ 1507/2006, τ. Α'
λ) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), Φ. 12/620/61531 /Γ1/31-5-2010
μ) Γενίκευση εφαρμογής του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ΦΕΚ 1280/2005, τ. Β'

2. Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο:
α) Π.Δ. 200/98 (άρθρο 7)
β) 
ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄
γ) Εγκύκλιος του Υπουργείου για το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο (2010)
δ) Εγκύκλιος του Υπουργείου για το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο (2009)
ε) Αριθμός νηπίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία, ΦΕΚ 1507/2006, τ. Α'
στ) Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, ΦΕΚ 1420/2007, τ. Α'

3. Εγγραφές στα Πειραματικά Σχολεία:
α) Φ27/148/Γ1/160/95
β) 
ΦΕΚ 96/14-2-95

4. Εγγραφές Μαθητών:
α)  Πιστοποιητικό γέννησης-Ληξιαρχική πράξη, 
Φ6/81/Γ1/479/25-5-2001 
β)  Εγγραφή αδελφών μαθητών σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, 
Φ6/152/Γ1/1205/3-9-1996

5. Ηλικία εγγραφής μαθητών Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου: 
α) Ν. 2327/95
β) 
ΦΕΚ 156/95 τ.Α΄

6. Μετάφραση δικαιολογητικών:  Φ6/146/Γ1/990/5-10-98

7. Πρόσβαση ανηλίκων υπηκόων τρίτων χωρών στην Εκπ/ση: 
α) Ν. 3386/2005
β) 
ΦΕΚ 212/23-8-2005 τ.Α΄

       Μετεγγραφές μαθητών: 
α) Π.Δ. 201/98 (άρθρο 8)
β) 
ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄

      Αναζήτηση μαθητών: 
α) Π.Δ. 201/98 (άρθρο 11)
β) 
ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄

      Θρησκεύματα - προσευχή: 
α) Για το Δημοτικό - Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13), 
ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄
β) Για το Νηπιαγωγείο - Π.Δ. 200/98 (άρθρο 11), ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄

      Μεταφορά μαθητών: 
α) Μεταφορά μαθητών από τους Δήμους,  
ΦΕΚ 1701/01-8-2001 τ.Β΄
β) Μεταφορά μαθητών ΠΕ - ΙΒ/6071/98, ΦΕΚ 932/31-8-98 τ.Β΄
γ) Περί εφοδιασμού ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων - οχημάτων - Αριθ.Α-ΟΙΚ 61368/6146,ΦΕΚ 1894/22-12-2004 τ.Β΄

      Αξιολόγηση Μαθητών: 
α) Π.Δ. 8/95, 
ΦΕΚ 3/10-1-1995 τ.Α΄
β) Π.Δ. 121/95, ΦΕΚ 75/18-4-1995 τ.Α΄
γ) Απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού από ενηλίκους, Φ7/131/Γ1/882/30-10-2001
δ) Χορήγηση αντιγράφου τίτλου σπουδών στους απολυόμενους μαθητές, Φ7/83/64805/Γ1/21-6-2002
ε) Τρόπος εξέτασης δυσλεκτικών μαθητών, Γ2/846/17-5-2000
στ) Αξιολόγηση μαθητών Α' τάξης, Φ7/193/Γ1/1238/4-12-1998
ζ) Αξιολόγηση μαθητών, Φ7/28/Γ1/186/12-10-1996
η) Αντιστοιχία - ισοτιμία τίτλων ξένων σχολείων, Φ815.4/Ε187/Ζ1/3467
θ) Επανάληψη τάξης, Φ7/15/Γ1/89/25-1-1996
ι) Αξιολόγηση μαθητών, Φ7/228/Γ1/1561/15-11-1996
κ) Απόκτηση τίτλου σπουδών δημοτικού σχολείου από όσους συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης, Φ7/352/Γ1/1031/23-8-1995
λ) Απώλεια τίτλου σπουδών, 116/53/Γ2/17-10-2007

      Επιλογή σημαιοφόρων: 
α) Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13), 
ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄
β) Συμμετοχή αλλοδαπών μαθητών στην επιλογή σημαιοφόρων, Γ1/219/2001, ΦΕΚ 277/16-3-2001 τ.Β΄
γ) Συμμετοχή των μαθητών που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της φυσικής αγωγής στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, Φ.10/84/Γ1/480/2001, ΦΕΦΕΚ 863/6-7-2001 τ.Β΄

      Τσιγγανόπαιδες: 
α) Καθιέρωση κάρτας φοίτησης τσιγγανοπαίδων, 
ΦΕΚ 893/96 τ.Β΄
β) Φοίτηση τσιγγανοπαίδων, Φ4/127/Γ1_694/1-9-1999
γ) Εγγραφή και φοίτηση ΡΟΜΑ

 


       Ειδική Αγωγή: 
α) Ν. 3699/2008, Ειδική Αγωγή και Εκπ/ση ατόμων με αναπηρία ή
με ειδικές εκπ/κές ανάγκες, 
ΦΕΚ 199/2008, τ. Α΄

 


       Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις: 
α) Ν. 1566/1985, 
ΦΕΚ 167/1985, τ. Α΄
β) Τροποποιητική διάταξη, Ν. 2517, ΦΕΚ 160/1997, τ. Α'

       Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας: 
α) Ν. 3528/2007, 
ΦΕΚ 26/2007, τ. Α΄

       Νομικά-πειθαρχικά θέματα: 
α) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, Ν. 2690/1999, 
ΦΕΚ 45/1999, τ. Α΄
β) Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπ/κού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης, Π.Δ. 47/2006, ΦΕΚ 48/2006, τ. Α'

       Θέματα για εκπαιδευτικούς: 
α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης, Π.Δ. 50/1996, 
ΦΕΚ 45/1996, τ. Α΄
β) Π.Δ. 100/1997 (τροποποίηση του Π.Δ. 50/1996), ΦΕΚ 94/1997, τ. Α'
γ) Ν. 3848/2010, Αναβάθμιση του ρόλου του εκπ/κού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπ/ση και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ 71/2010, τ. Α'
δ) Επιλογή στελεχών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπ/σης και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 128/2006, τ. Α'
ε) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων, ΦΕΚ 1340/2002, τ. Β'
στ) Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 267/2003, τ. Α'
ζ) Οργάνωση και λειτουργία της Β/θμιας Επαγκ. Εκπ/σης και άλλες διατάξεις (θέματα προσωπικού, συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου κλπ.), ΦΕΚ 146/2006, τ. Α'
η) Άσκηση ιδιωτικού έργου επ'αμοιβή, Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας-γνωμοδοτήσεις- εγκύκλιοι


       Γενικά θέματα: 
α) Είσοδος εκπροσώπων των ΜΜΕ στα σχολεία, 
Εγκύκλιος Φ3/1207/Γ1/988/2000
β) Άδεια εισόδου σε σχολεία, Εγκύκλιος 49181/Γ2/2005
γ) Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων κλπ., Εγκύκλιος 144456/Γ2/2005
δ) Αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, Εγκύκλιος 144456/Γ2/2005
ε) Δικαιώματα παιδιών-μαθητών, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους, Εγκύκλιος Φ.7/517/127893/2010

στ) Γενική Νομοθεσία

ζ) Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων

η) Λειτουργία Νηπιαγωγείων

θ) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 

Εκδρομές-επισκέψεις

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΨΕΙΣ

Γενικά για διδακτικές επισκέψεις με μετακίνηση

- ΠΔ 200 & ΠΔ201, ΦΕΚ 161 τ. Α’, 13-7-1998
- ΦΕΚ 954, τ. Β’, 7-9-1998
- Γ2/129287/2011, ΦΕΚ 2769/2-12-2011, κεφ. Β, άρθρ. 8 και 10
- Μνημόνιο ΥΠΔΒΜ 4802/1Α/17-1-2012
- Ν. 393/76, ΦΕΚ 199, τ.Α’, Άρθρα 1 και 2
- ΑΠ Υπ.Τ.Αν. 123/25-2-09
- Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ Φ.12/188/45066/Γ1/21-4-2009
- Ν 3446/2006, Υ.Α. Γ5 29480/2304/2001
- ΚΥΑ Φ2/55009/462/02 (εναρμόνιση της οδηγίας 2000/30/ΕΚ)
- ΦΕΚ 1894/22-12-2004 (Α-ΟΙΚ 61368)
- 303/Β/11-2-04, 603/Β/2-4-09
- Εγκύκλιος Υπ. Οικ./ΣΔΟΕ Κεντρ. Υπηρ./3161/7-3-2012 και Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ/31414/Γ2/22-3-2012

Προϋποθέσεις
Γενικά

Ημιημερήσια επίσκεψη/εκδρομή Νηπ/γείου / Δημ. Σχ. εντός/εκτόςνομού

- ΠΔ 200 & ΠΔ201, ΦΕΚ 161 τ. Α’, 13-7-1998
- ΦΕΚ 954, τ. Β’, 7-9-98

Ημιημερήσια
Πρόσκληση για προσφορές τριμήνου
Αίτηση για Ημιημερήσια νηπ.
Ενημέρωση για Ημιημερήσια νηπ.
Αίτηση για Ημιημερήσια δημ.
Ενημέρωση για Ημιημερήσια δημ.
Βεβαίωση καλής εκτέλεσης

Ημερήσια επίσκεψη / εκδρομή εντός/εκτός νομού

- ΠΔ201, ΦΕΚ 161 τ. Α’, 13-7-1998
- Ν. 393/76, ΦΕΚ 199, τ.Α’, Άρθρα 1 και 2
- Γ2/129287/2011, ΦΕΚ 2769/2-12-11, κεφ. Α, άρθρ. 2, παρ. 2

Ημερήσια
Πρόσκληση για προσφορές τριμήνου
Αίτηση για Ημερήσια δημ.
Ενημέρωση για Ημερήσια δημ.
Βεβαίωση καλής εκτέλεσης
Έλεγχος τροχαίας

Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων, επίσκεψη σε ΚΠΕ, επίσκεψη στα πλαίσια πολιτιστικών προγραμμάτων

- ΠΔ201, ΦΕΚ 161 τ. Α’, 13-7-1998
- Ν. 393/76, ΦΕΚ 199, τ.Α’, Άρθρα 1 και 2
- ΦΕΚ 428, τ. Β’, 14-4-2010
- εγκύκλιος 36590/Γ2/30-3-2010
- εγκύκλιος Φ12/245/56263/Γ1/17-5-2010
- ΦΕΚ 1477 τ. Β’, 9-10-2003
- Γ2/129287/2011, ΦΕΚ 2769/2-12-11, κεφ. Α, άρθρ. 2, παρ. 2
- Εγκύκλιος ΥΠΔΒΜ 83214/Γ2/21-7-2011
- Περ/κή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας 1722/22-2-2010

Βουλή, ΚΠΕ, Πολιτιστικά
Πρόσκληση για προσφορές
Αίτηση για Βουλή
Αίτηση για ΚΠΕ
Αίτηση για Πολιτιστικά
Έλεγχος τροχαίας

Διήμερη /τριήμερη επίσκεψη / εκδρομή εκτός Ελλάδας

- Μνημόνιο ΥΠΔΒΜ 4802/1Α/17-1-2012
- Ν. 393/76, ΦΕΚ 199, τ.Α’, Άρθρα 1 και 2
- Γ2/129287/2011, ΦΕΚ 2769/2-12-11, κεφ. Α, άρθρ. 2, παρ. 2
- Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ 78193/Ι/2-7-2009
- ΦΕΚ 1477, τ.Β’, 9-10-2003

Επίσκεψη εκτός χώρας
Πρόσκληση για προσφορές
Αίτηση για Εξωτερικό
Δικαιολογητικά εκδρομής στην Κων/πολη
Έλεγχος τροχαίας
Έντυπα προηγούμενων μετακινήσεων εκπ/κών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://dipe-a.thess.sch.gr/img/arrow-red.gif

 

 
 

Καθήκοντα - Αρμοδιότητες

http://dipe-a.thess.sch.gr/img/arrow-red.gif

Καθήκοντα - αρμοδιότητες τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων

http://dipe-a.thess.sch.gr/img/arrow-red.gif

Καθήκοντα - αρμοδιότητες διευθυντών σχολικών μονάδων

http://dipe-a.thess.sch.gr/img/arrow-red.gif

Καθήκοντα - αρμοδιότητες υποδιευθυντών σχολικών μονάδων

http://dipe-a.thess.sch.gr/img/arrow-red.gif

Καθήκοντα - αρμοδιότητες σχολικών συμβούλων

http://dipe-a.thess.sch.gr/img/arrow-red.gif

Καθήκοντα - αρμοδιότητες συλλόγου διδασκόντων
 

Βασική Νομοθεσία για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1566 /30-09-1985
"Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις"

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
[Επισημαίνονται τα άρθρα που αναθεώρησε η Ζ΄ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων 06-04-2001]

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2472 /10-04-1997
"Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα"
[Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις: ΦΕΚ 84/2000 & ΦΕΚ 109Α/2001]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
[Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης - Αθήνα 2003, 2η έκδοση]


·                     ???Eπιλογή σημαιοφόρων - παραστατών ορισμός υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011(Προσοχή Συμπλήρωση της Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011)

·                     Επιλογή σημαιοφόρων - παραστατών, ορισμός υπεύθυνων κατάθεσης στεφάνων ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011

·                     Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πιλοτική τους Εφαρμογή του διδακτικού πεδίου Τεχνολογίες της Πλοροφορίας και Επικοινωνιών. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. 113719/Γ1/3-10-2011

·                     Βασικές κατευθύνσεις και οδηγίες για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.3/788/95795/Γ1/25-8-2011

·                     Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους ΦΕΚ 1701/1-8-2011

·                     Υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα των σχολείων που τελούν υπό κατάργηση-συγχώνευση ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.7/363/69218/Γ1/20-6-2012

·                     Παράλληλη στήριξη αυτιστικών μαθητών ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. 66606/Γ6/14-6-2011

·                     Τροποποίηση - συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139, τ.Β΄) και της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ 804,τ.Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΕΑΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.12/520/61575 /Γ1/30-05-2011

·                     Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης YΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. 45143/ Δ2/13-4-2011 , ΦΕΚ 582/13-4-2011

·                     Καθορισμός λειτουργίας Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ.& ΗΛ.ΔΙΑΚ. 8440/24-2-2011

·                     Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας. ΦΕΚ 262 τ.β./17-2-2011

·                     Ωρολόγια Προγράμματα σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-ΑΠ1», «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-ΑΠ2» και «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-ΑΠ3» του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.   12 / 20  / 2045 /Γ1/10-1-2011

·                     Βεβαιώσεις Επιτυχούς Παρακολούθησης Αλλοδαπών Μαθητών σε Ελληνικά Σχολεία του Νομού Αττικής Περιφερειακή Δνση Εκπαίδευσης Αττικής 7978/28-12-2010

·                     Προϋπηρεσία για μείωση ωραρίου εκπαιδευτικών - ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.361.23/12/123995/Δ1/20-12-2010

·                     Συμπληρωματική Διευκρινιστική εγκύκλιος για Νεοδιόριστους Εκπαιδευτικούς ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.361.23/10/120435/Δ1/12-11-2010

·                     Ωράριο διατιθέμενων εκπαιδευτικών από τη Β/θμια στην Α/θμια ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.361.23/9/116014α/Δ1/11-11-2010

·                     Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ επί των δαπανών των Σχολικών Επιτροπών MTΠY  28872/24-11-2010

·                     Δικαιώματα των παιδιών - μαθητών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.7/517/127893/Γ1/13-10-2010

·                     Τήρηση των διατάξεων σχετικά με τις εγγραφές μαθητών ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.6/509/127124/Γ1/12-10-2010

·                     Κοινοποίηση ΚΥΑ Δνση Π.Ε. Αν. Αττικής Φ.77/7966/7-10-2010, (ΚΥΑ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. 111526/10-9-2010) Τροποποίηση της 64321/Δ4/16-5-2008 "Λειτουργία κυλικείων δημόσιων σχολείων"

·                     Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτωνΦΕΚ 1615τβ/6-10-2010

·                     Φαρμακευτική Αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ7/495/1234584/Γ1/4-10-2010

·                     Εγγραφές αλλοδαπών μαθητών ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. 120323/Γ2/27-9-2010

·                     Ενημέρωση σχολικών μονάδων σχετικά με την παρακολούθηση θεαμάτων ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. 116691/Γ7/20-9-2010

·                     Ωράριο εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ. 361.23/ 01/ 116014 /Δ1/17-9-2010

·                     Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης στα Φυσικά Ε’ και Στ΄Δημοτικού, στα Μαθηματικά της Ε’ και Στ’ Δημοτικού και στη Γεωγραφία Ε’ και Στ’ Δημοτικού. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. 101097Γ1/16-8-2010ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. 101889/Γ1/18-8-2010

·                     Τροποποίηση της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (ΦΕΚ 1340 τευχ.Β) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» ΦΕΚ 1180 τευχ. Β΄/6-8-2010

·                     Λήξη σύμβασης κυλικείων - Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. 89878/Δ4/22-07-2010

·                     Διδασκαλία- πρόγραμμα σπουδών  των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)- επανεξέταση &  επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοήμερου προγράμματος.YΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.12 /879/ 88413 /Γ1/20-7-2010ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.12/887/88786 /Γ1/20-7-2010

·                     Πιστοποίηση εξαετούς επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. 86399/Γ2/16-7-2010

o                  Ορθή σύνταξη βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπών μαθητών σε ελληνικά σχολεία του νομού Αττικής Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. 9276/27-08-2010

·                     Τροποποίηση –Συμπλήρωση της Φ. 3/609/60745/Γ1/ 28−6-2010 (ΦΕΚ 804 /9−6−2010) τ.Β΄ Υπουργικής απόφασης με θέμα: "Ορισμός 800 Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. ΦΕΚ 1048 Τεύχος Β΄12-7-2010  ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.3/724/71442/Γ1/18-6-2010

·                     Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.ΦΕΚ 804/9-6-2010 τεύχος Β΄ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010

·                     Ορισμός 800 Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΦΕΚ 804/9-6-2010 Τεύχος Β΄ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.3/609.60745/Γ1/28-5-2010

·                     Πρόσβαση ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.7/75211/Γ1/ 25-6-2010

·                     Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ. 12/620/61531/Γ1/31-5-2010

·                     Εγγραφή μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου. ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.6/ 257/ 57900 /Γ1/19-5-2010

·                     Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις. Νόμος 3848/2010 ΦΕΚ71 τεύχος Α΄/19-5-2010

·                     Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.6/249/ 56404 /Γ1/17-5-2010

·                     Ένταξη του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων στην ειδική συναλλαγή 4300 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας για την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων του - Υπουργείο Οικονομικών 15215/13-05-2010Ενημερωτικό Έντυπο 

·                     Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων - Οδηγίες για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (Άρθρο Πέμπτο) του ν.3839/2010  (ΦΕΚ 51 Α’/29-3-2010 ) ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ. 8652/16-4-2010Δ/νση Π.Ε.Αν. Αττικής Φ69/3257/21-5-2010

·                     Οδηγίες για τον περιορισμό των προσλήψεων ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.2.9/27/οικ8179

·                     Γνωστοποίηση ΦΕΚ 40/15-3-2010 "Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης"ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ Φ.351.6/ 42/ 32528 /Δ1 19-3-2010

·                     Διαβίβαση εγγράφου με θέμα "Ειδικό ένσημο επικύρωσης εγγράφων από Δικηγόρους" Περ. Δνση Εκπαίδευσης Αττικής 12540/23/12/2009ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.908/153302/Η/10-12-2009

·                     Διάθεση Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ11.2/11147/11-11-2009

·                     Παράταση Ισχύος Γνωματεύσεων Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. 139443/Γ6/10-11-2009

·                     Άδειες εκπαιδευτικών ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ351.5/66/128043/Δ1/3-11-2009

·                     Αλλαγή τίτλου του Υπουργείου ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.908/128573/Η/19-10-2009

·                     Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων.ΥπΕΠΘ 78193/Ι/2-7-2009

·                     Υπουργική απόφαση σε εφαρμογή του άρθρου 3 του νόμου 3730/2008 "Προστασία των ανηλίκων από τον καπνό τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις" ΦΕΚ1286/30-6-2009

·                     Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 77053/Δ5/28.7.2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγαση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΦΕΚ τβ 683/14-4-2009

·                     Γνωματεύσεις Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ)  σύμφωνα με το ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/2-10-2008) της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΥπΕΠΘ 42166/Γ6/10-4-2009

·                     Εγγραφές μαθητών  ΥπΕΠΘ Φ7/559/31548/Γ1/19-3-2009

·                     Διαδικασία και Όροι έγκρισης παρεκκλίσεων ως προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΥπΕΠΘ Φ.9/332/31131/Γ1 18-3-2009

·                     Επιλογή Σημαιοφόρων ΥπΕΠΘ Φ10/114/28276/Γ1/12-3-2009

·                     Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥπΕΠΘ 31895/Δ2/9-3-2009

·                     Παραχώρηση και χρήση σχολικών Χώρων Δνση Π.Ε. Αν. Αττικής Φ74/1350/5-3-2009

·                     Παρακολούθηση εγκεκριμένων θεαμάτων από μαθητές ΥπΕΠΘ 21493/Γ7 24-02-2009

·                     Συνοδευτικά έγγραφα αναρρωτικών αδειών 1ο Γρ. Π.Ε. Αν. Αττικής 1002/23-2-2009

·                     Μέσα απόδειξης στοιχείων τη ταυτότητας των Ελλήνων Πολιτών  Δνση Π.Ε. Αν. Αττικής 987/18-2-2009(ΥπΕΣ ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ-1640)

·                     Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή Δνση Π.Ε. Αν.Αττικής 1274/3-3-2009 ΥπΕΠΘ Φ351.5/4/17155/Δ1 13-2-2009

·                     Βεβαιώσεις εκδιδόμενες από την κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου ΥπΕσ. Φ 118280/9813/3-2-2009

·                     Συνοδοί σε σχολικές μεταφορές ΥΜΕ Γ454/5972/Ο9 9-2-2009

·                     Ασφάλεια Σχολικών Μεταφορών ΥπΕΠΘ Φ9/48/12042/Γ1 3-2-2009ΙΒ/6071/26-8-98, ΦΕΚ τ.Β 932/31-8-1998ΙΒ281/ΦΕΚ τΒ 82/2-2-2000 

·                     Δίωρο Διδασκαλίας 2ης Ξένης Γλώσσας στις Ε & Στ τάξεις των 6/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων ΥπΕΠΘ Φ52/102/11267/Γ1 2-2-2009

·                     Συνδικαλιστικές Άδειες Περ.Δνση Αττικής Φ12/1815 24-2-2009, ΥπΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ59/114/οικ.2149 28-1-2009

·                     Παράταση προθεσμίας υποβολής Συμπληρωματικών ΑΠΔ ΥπΕΠΘ 168769/Η 30-12-2008

·                     Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις Νόμος 3730/23-12-2008 (ΦΕΚ 262/23-12-2008)

·                     Προφορικές Εξετάσεις μαθητών ΥπΕΠΘ 12038/ 9-12-2008

·                     Καταβολή των δόσεων στις συμβάσεις εκμίσθωσης σχολικών κυλικείων ΥπΕΠΘ 154821/2-12-2008

·                     Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογικής εξέλιξη εκπαιδευτικών ΥπΕΠΘ Φ361.4/114/132270α/1-12-2008

·                     Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στο διδακτικό αντικείμενο της  δεύτερης ξένης γλώσσας  (Γαλλικής & Γερμανικής) στα Δημοτικά Σχολεία ΥπΕΠΘ Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008

·                     Εγκύκλιος λειτουργίας "Τμημάτων Αθλητικού Προσανατολισμού Υπ.Πολιτισμού Γεν. Γρ.Αθλητισμού 49631/13-11-2008

·                     Οργάνωση Πολιτικής Άμυνας στα Σχολεία ΥπΕΠΘ 12-11-2008Υπόδειγμα κανονισμού

·                     Νέο έντυπο συμβάσεων καθαριστριών ΥπΕΠΘ 141446/Δ4 3-11-2008Διαβιβαστικό - Πρότυπο σύμβασης για συμπλήρωση

·                     Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Νόμος 3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 199Α)

·                     Τροποποίηση απόφασης 55302/H/30-04-2008 περί καθορισμού ωρών εργασίας του προσωπικού καθαριότητας των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης     ΦΕΚ 2091/Β/9-10-08-ΥπΕΠΘ  123866/Η/29-9-2008 Διαβιβαστικό

·                     Κατευθυνόμενο Shopping σχολικών εκδρομών ΥπΕΠΘ 120347/Γ2 19-9-2008

·                     Συμβάσεις μίσθωσης έργου καθαριστριών/ιστών - ΥπΕΠΘ 121416/Δ4/23-09-2008 (ανακοινοποίηση στο Ορθό), Πίνακες ΑμοιβώνΠρότυπο Σύμβασης (για καθαρίστριες με σύμβαση έργου) 

·                     Ολοήμερο Νηπιαγωγείο - ΥπΕΠΘ Φ.32/491/ 108827 /Γ1/22-08-2008

·                     Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο - ΥπΕΠΘ Φ.50/492/108832 /Γ1/22-08-2008

·                     Λειτουργία σχολείων για το σχολικό έτος 2008-2009 - ΥπΕΠΘ Φ3/976/108630/21-08-2008

·                     Παραιτήσεις  εκπ/κών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης - Λύση υπαλληλικής σχέσης - ΥπΕΠΘ 104176/Δ2/5-08-2008 (ανακοινοποίηση στο ορθό 8-08-2008), 4η σελίδα εγκυκλίου (αντικαθιστά την 4η σελίδα που θα ανοίξετε στην προηγούμενη εγκύκλιο 104176)  

·                     Εφαρμογή Προγράμματος Προληπτικής Οδοντιατρικής σε μαθητές/μαθήτριες Α΄ τάξης Δημοτικού από το ΙΚΑ - ΥπΕΠΘ 91264/10-07-2008

·                     Διευκρινίσεις για την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας - ΥπΕΠΘ 88205/Δ1/4-07-2008

·                     Διευκρινίσεις για τη χορήγηση τρίμηνης άδειας - ΥπΕΠΘ Φ.351.5/65/84800/Δ1/30-06-2008

·                     Αυτοδίκαιες απολύσεις εκπ/κών λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας - ΥπΕΠΘ 80171/19-06-2008

·                     Άδειες μονίμων εκπ/κών Α/θμιας & Β/θμιας - ΥπΕΠΘ 79034/Δ2/18-06-2008

·                     Χορήγηση αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων - Υπουργείο Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346

·                     Λειτουργία τμημάτων νηπιαγωγείου εντός παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών - ΥπΕΠΘ Φ12/665/70334/Γ1/29-05-2008

·                     Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων - ΥπΕΠΘ 64321/Δ4/16-05-2008

·                     Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή νηπίων και μαθητών της Α΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου - ΥπΕΠΘ Φ.14/154/55948/Γ1/2-05-2008 ,συμπληρωματικά ΥπΕΠΘ Φ.7/169/63675/Γ1/16-5-08

·                     Διευκρινίσεις για το ωράριο εκπ/κών που έχουν την επιμέλεια ατόμων με ειδικές ανάγκες - ΥπΕΠΘ Φ.351.5/52/62727/Δ1/14-05-2008

·                     Σχετικά με αμοιβή καθαριστριών - ΦΕΚ 672/17-04-2008

·                     Αγορανομική Διάταξη για τα προϊόντα που πωλούνται στα σχολικά κυλικεία. ΥπΠΕΘ 192810α/Δ4 5-12-2008, ΦΕΚ 670,τβ, 16-4-2008

·                     Σχετικά με αποδοχές καθαριστριών με σύμβαση έργου -ΥπΕΠΘ Φ.78/21-03-2008

·                     Κράτηση 4% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των επιδομάτων του άρθρου 4, παρ. 3 και 4 του Ν. 3620/2007 - ΥπΕΠΘ Φ1/Α/222/25923/ΙΒ/28-02-2008

·                     Ανεύρεση και επιβεβαίωση κωδικών ηλεκτρονικής πληρωμής λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. για την προμήθεια πετρελαίου εσωτερικής καύσης (θέρμανσης) - Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών1019961/118/0015/15-02-2008

·                     Συμπλήρωση ωραρίου εκπ/κών και οδοιπορικά έξοδα - Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών 2/74877/002207/11-02-2008

·                     Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων - ΥπΕΠΘ Φ45/275/11-02-2008

·                     "Επικαιροποίηση καταγεγραμμένων επεξηγήσεων συντομογραφιών των επωνυμιών δημόσιων υπηρεσιών, φορέων του δημόσιου τομέα, διεθνών οργανισμών και προγραμμάτων" - Υπουργείο Εσωτερικών ΔΟΑ/Φ.01/34765/19-12-2007

·                     Εξετάσεις - Όργανα Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) - ΦΕΚ 218/12-02-2008 - (σελ. 2813-2821)

·                     Κανονική άδεια προσωπικού καθαρισμού σχολείων ΥπΕΠΘ 143850/Η 14-12-2007

·                     Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με υπερωριακή εργασία-συμπλήρωση ωραρίου για κάλυψη λειτουργικών κενών στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥπΕΠΘ Φ.361.1/857/131179/Δ1  19-11-2007

·                     Επιλογή Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτ/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης ΥπΕΠΘ 131013/Δ2 / 19-11-2007

·                     Κατάταξη προσωπικού σε θέσεις ΙΔΑΧ, κατ' εφαρμογή δικαστικής απόφασης - Υπουργείο Εσωτερικών ΔΙΠΙΔΔ/Β18/Γ6/30276/9-11-2007

·                     Καθαρίστριες με σύμβαση έργου-Καθορισμός αμοιβής τους Δνση ΠΕ Αν. Αττικής Φ 78/5260 25-9-2007 (Γεν. Λογιστήριο του Κράτους 2/51692/0022/4-9-2007)

·                     Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς ΥπΕΠΘ Φ361.4/72/97643/Δ1 10-9-2007

·                     Σημαιοφόροι Παραστάτες Νομικό Συμβούλιο του κράτους Γνωμοδότηση 13/2008/9-1-2008

·                     Απώλεια Τίτλων ΥπΕΠΘ 115153/Γ2/17-10-2007

·                     Λειτουργία Σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 -2008 ΥπΕΠΘ Φ.3/1297/97038/ Γ1 7-9-2007

·                     Ολοήμερο Δημοτικό ΥπΕΠΘ Φ.50/208/97293/Γ1 7-9-2007

·                     Ολοήμερο Νηπιαγωγείο ΥπΕΠΘ Φ.32/209/97290/ Γ1 7-9-2007

·                     Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων ΥπΕΠΘ Φ.50/204 /92587/Γ1 24-8-2007

·                     Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου   Νηπιαγωγείου. ΥπΕΠΘ Φ.32 /190/ 81670 /Γ1 20-7-2007

·                     Διαδικασία έκδοσης αποφάσεων μετακίνησης σε εφαρμογή της 45784/ΙΑ/7-5-07 Υπ. Απόφαση, ΦΕΚ 831/τ.Β'/25-5-07, ΥπΕΠΘ 75145/ΙΑ 11-7-2007

·                     Αντιμετώπιση Ενδοοικογενειακής Βίας ΥπΕΠΘ 73444/Γ2 6-7-2007

·                     Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα. YπΕΣΔΔΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254 14-5-2007ΥπΕΠΘ Φ.908/55793/Η 30-5-2007,  Περ. Δνση Αττικής Φ12/4041 13-6-2007.

·                     Εγκύκλιοι για την λειτουργία των Νηπιαγωγείων ΥπΕΠΘ Φ.12/600/55875/Γ1,(Λειτουργία Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων), Φ.12/601/55873 /Γ1 (Λειτουργία τμημάτων Νηπιαγωγείων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς), Φ.12/602/55872/Γ1 (Οδηγίες για την εγγραφή των νήπιων πρώτης και δεύτερης ηλικίας στα Νηπιαγωγεία). 30-5-2007

·                     Κοινοποίηση εγγράφων ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για νέο λογότυπο ΚΕΠ  και για υποβολή on line αιτήσεων. Περ. Δ/νση Φ.8/3130 8-5-2007Υπ. Εσωτ. Φ71/8930 5-4-2007ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ5/ 53 /9660

·                     Οδηγίες για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής του έτους 2007 ΥπΕΠΘ Φ.1/Α/289/37994/ΙΒ 4-4-2007Γεν. Λογ. Κράτους 2/12540/0022 23/3/2007

·                     Αποδεικτική ισχύς διαβατηρίου "παλαιού τύπου" ή "κομμένης" αστυνομικής ταυτότητας Περ.Δνση Αττικής Φ8/2192 23-3-2007

·                     Λειτουργία κυλικείων των Δημόσιων Σχολείων Π.Ε. και Δ.Ε. ΥπΕΠΘ 29405/Δ4 13-03-2007

·                     Αντικατάσταση εντύπου εγγραφής στην επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών ΥπΕΠΘ Φ7/143/23496/Δ5 26-2-2007

·                     Ενημέρωση ΟΣΚ  Πίνακες διαθέσιμου υλικού για: ΔημοτικάΝηπιαγωγείαΓυμνάσια,

·                     Εφαρμογή ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους  και στις συνθήκες εργασίας Ν. 3488/2006 ΥπΕΠΘ Φ1/Α156/18546/ΙΒ 14-2-2007

·                     Εγκύκλιος για το νέο Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα Περ. Δνση Αττικής Φ.1/1612 6-3-2007 ΥπΕΣΔΔΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.35.14/916/οικ.4084 15-2-2007 Το πλήρες κείμενο Νόμος 3528/9-2-2007  

·                     Ενημέρωση για την πρόληψη και αντιμετώπιση κρουσμάτων μηνιγγίτιδας στα σχολεία ΥπΕΠΘ 15465/Γ7 8-2-2007

·                     Διαβίβαση εγγράφου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τη χρήση ζώνης ασφαλείας και συστημάτων συγκράτησης σε οχήματα ΥπΕΠΘ Φ8/93/12538/Δ5 1-2-2007

·                     Ασφάλεια των μαθητών ΥπΕΠΘ 2628/Γ2 9-1-2007

·                     Επιμορφωτικά σεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης, για άμεση ενημέρωση για νέα σεμινάρια παρακολουθείτε την σύνδεση www.ypepth.grΔιεθνείς Σχέσεις / Διεθνείς Οργανισμοί / Συμβούλιο της Ευρώπης

·                     Κώλυμα εκλογιμότητας των στελεχών εκπαίδευσης YπΕΠΘ 1719/Δ1 5-01-2007

·                     Διαβίβαση του νόμου 3518/2006 ΦΕΚ 272 τΑ (Υποχρεωτική μονοετής φοίτηση των νηπίων στα Νηπιαγωγεία) ΥπΕΠΘ Φ3/375/34579/Γ1 26-3-2007

·                     Ατομικά Δελτία Υγείας από το Σύστημα καταγραφής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

·                     Χρήση κινητών τηλεφώνων ΥπΕΠΘ 132328/Γ2 7-12-2006

·                     Ανάκληση της εγκυκλίου αρ. 60925/Δ2/19-6-2006 σχετικά με τις αυτοδίκαιες απολύσεις εκπαιδευτικών λόγω ορίου ηλικίας ΥπΕΠΘ 126263/Δ2 6-12-2006

·                     Ειδικές άδειες αιρετών ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού ΥπΕΠΘ Φ351.5/47.129096/Δ1 1-12-2006

·                     Υλικό συλλογών των Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥπΕΠΘ 128832/Γ7 30-11-2006

·                     Διενέργεια απολυτήριων εξετάσεων για ανήλικους μεγαλύτερους αυτών που φοιτούν στην Στ τάξη ΦΕΚ 1597 τ.β.1-11-2006

·                     Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο &νηπίων ανά τμήμα στα Νηπιαγωγεία. Φ. 3./897/97652/Γ1/25-9-2006 ΚΥΑΦΕΚ 1507 13-10-2006

·                     Εφαρμογή προγραμμάτων ένταξης Παλιννοστούντων και  Αλλοδαπών μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΥπΕΠΘ Φ. 1.Τ.Υ/ 931/103932 /Γ1/ 9-10-2006

·                     Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά ΥπΕΠΘ Φ.351.1/ 31 / 96961 / Δ/ 22-9-2006

·                     Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση πιστοποιητικών ΔΙΑΔΠ/Α/18532 /18-8-2006 (ΦΕΚ 1309Β)

·                     Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Υπ.ΕΠΘ Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1.5/9/06

·                     Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο και Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων των 28 Ολοήμερων Πειραματικών Σχολείων ΦΕΚ 1139 τΒ/23-8-2006 

·                     Υγειονομική Διάταξη για τους κανόνες υγιεινής και τον καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.ΦΕΚ 1183 / 31-08-2006 τ.Β΄

·                     Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Υπ.ΕΠΘ Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1 ΦΕΚ 1139/05/τ.Β

·                     Nόμος 3467/21-6-2006  Eπιλογή στελεχών Α/θμιας - Β/θμιας Εκπαίδευσης

·                     Διαδικασίες στελέχωσης και καθήκοντα των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης(ΚΠΕ) και των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ΥπΕΠΘ  60991/Γ1 16-6-2006

·                     Εγκύκλιος 47378/Δ2/15-5-2006 Χορήγηση – Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2006-2007.

·                     Άδειες εκπαιδευτικού προσωπικού ΥπΕΠΘ 43237/Δ2/3-5-2006

·                     Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Εξοπλισμός Σχολικών Μονάδων ΟΣΚ ΕΓ33-00/5324/8-3-2006

·                     Προεδρικό Διάταγμα  47/2-3-2006  (ΦΕΚ 48.Α) Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

·                     Γενίκευση εφαρμογής του Προγράμματος της Ευέλικτής Ζώνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Φ.12.1/545/858112/Γ1 ΦΕΚ 1280 τ.Β 13-9-2005

·                     Νόμος 3260 /6-8-2004 - "Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης"

·                     Νόμος 3255/22/07/2004 - "Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων"

·                     Τοποθέτηση υποδιευθυντών και υπευθύνων για το πρόγραμμα του Ολοήμερου δημοτικού σχολείου YπΕΠΘ Φ.361.22/41/49889/Δ1/1-6-2004

·                     Προεδρικό Διάταγμα 1/3-1-2003 "Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών"

·                     Καθήκοντα Προϊσταμένων-Σχολικών Συμβούλων-Διευθυντών-Υποδιευθυντών-Καθηγητών-Συλλόγου Διδασκόντων ΦΕΚ1340/16-10-2002

·                     Nόμος 3027/ 28-6-2002 Ρύθμιση θέματων τωου ΟΣΚ, της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

·                     Nόμος 2986/13-2-2002 Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις

·                     Επιλογή Σημαιοφόρων ΥπΕΠΘ Φ.10/99/Γ1/678/19-7-2001

·                     Νόμος 2834/7-7-2000 Ρύθμιση θεμάτων διορισμού εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

·                     Νόμος 2817/2000 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις

·                     Νόμος 2683 09/02/1999 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ και άλλες διατάξεις"

·                     Υπουργική απόφαση Δ4/662/23-12-1998 Όργανα οργανώσεων γονέων

·                     Ασφάλεια Σχολικών Μεταφορών  ΙΒ/6071/26-8-98, ΦΕΚ τ.Β 932/31-8-1998ΙΒ281/ΦΕΚ τΒ 82/2-2-2000 

·                     Προεδρικό Διάταγμα 201/1-7-98 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων (Πλήρες ΦΕΚ)

·                     Προεδρικό Διάταγμα 200/7-7-1998 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων.  (Πλήρες ΦΕΚ)

·                     Εργασιακά θέματα εκπαιδευτικών 2

·                     Συμμετοχή εκπαιδευτικού στις σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. ΥπΕΠΘ Φ.12/959/Γ1/862/9-10-19972

·                     Προεδρικό Διάταγμα 121/1997 Συμπλήρωση διατάξεων για την αξιολόγηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου.

·                     Nόμος 2525/1997 Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. (Καθιέρωση Ολοήμερου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου, Διορισμοί μέσω ΑΣΕΠ, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού)

·                     Αξιολόγηση Μαθητών Προεδρικό Διάταγμα 8/1995, (Πλήρες κείμενο του ΦΕK)

·                     Αξιολόγηση και ενισχυτική διδασκαλία μαθητών Δημοτικού Σχολείου ΠΔ 462 ΦΕΚ 171/11-11-1991

·                     Τρόπος και διαδικασία πραγματοποιήσεως, δικαιολογήσεως και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων των Σχολικών Επιτροπών ΦΕΚ 136β ΚΥΑ 64447/8--3-1991

·                     Νόμος 1824/30-12-1988 Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. (Πλήρες ΦΕΚ)

·                     Νόμος 1566/30-9-1985 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις η πλήρης έκδοση του ΦΕΚ(8,3ΜΒ)

·                     Προεδρικό Διάταγμα 63/1981 Περί αρχειοθετήσεως εγγράφων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

·                     Το Σύνταγμα της Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. 84 Α΄/17.4.2001)

·                     Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για Συμπλήρωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

 

Σχολική Πινακοθήκη

marita.jpg
Copyright © 2013. 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Rights Reserved.

 Σχεδίαση, ενημέρωση ιστότοπου : Παντελίδης Γεώργιος.
Αναβάθμιση έκδοσης: Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου,
 www.sepchiou.gr
          Copyright © 2011 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Αγ. Γεωργίου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.