^Επιστροφή στην αρχή
Get Adobe Flash player

Europ. Quality Label

Ενημέρωση Γονέων

Αγαπητοί γονείς στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η δυνατότητα τακτικής ενημέρωσης σας από το εκπαιδευτικό προσωπικό. Σημειώνεται ότι η  συλλογική ενημέρωση των γονέων κάθε τάξης θα γίνεται από τις 1:15 μμ έως 2:00 μμ

Διαβάστε περισσότερα: Τακτική ενημέρωση γονέων από το εκπαιδευτικό προσωπικό

Βιβλιοπροτάσεις

Εκατοντάχρονα

ScanImage016.jpg

Τι ώρα είναι;

Ημερολόγιο Εορτολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

 

Στατιστικά

Εμφανίσεις Άρθρων
529489

Βράβευση μαθητών/τριων 2016-17-18

 Την εβδομάδα από 7 Μαίου 2018 έως 11 Μαίου 2018 βραβεύτηκαν τα παιδιάΠαπακώστα Γ. Α1, Μοράκη Μ.  Α2,  Ψύλλος Μ.  Β Μαμουνή Ελ.  Γ1,Πασβάντης Αλ. Γ2 , Μιχαηλίδης Ν.   Δ,  Πατεινιώτη Μ.  Ε, Κατσάλα Ευγ.  Στ1, Σαραντινός Γ.  Στ2.

Διαβάστε περισσότερα: Βράβευση μαθητών/τριων 2016-17-18

Φύλλα εργασίας Γ΄ τάξη

Φύλλα εργασίας Γ΄ τάξη

Φύλλα εργασίας 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων

Ο εγωιστής Γίγαντας (φυλλάδιο - Word) Κίκας Γιάννης

Προσωπικές αντωνυμίες (φυλλάδιο - Word) Κίκας Γιάννης

Μικρομαγειρέματα (φυλλάδιο - Word) Κίκας Γιάννης

Επαναληπτικό 1(φυλλάδιο - Word) Κίκας Γιάννης

Επαναληπτικό 2(φυλλάδιο - Word) Κίκας Γιάννης

Επαναληπτικό 3(φυλλάδιο - Word) Κίκας Γιάννης

Επαναληπτικό στα ρήματα (φυλλάδιο - Word) Κίκας Γιάννης

 

Μαθηματικά

Επαναληπτικό στο κεφ. 5 (φυλλάδιο - Word) Κίκας Γιάννης
 
Δεκαδικοί αριθμοί (φυλλάδιο - Word) Κίκας Γιάννης
 
Επαναληπτικό στους δεκαδικούς αριθμούς (φυλλάδιο - Word) Κίκας Γιάννης
 
Ρήματα, ουσιαστικά, ενικός – πληθυντικός 

Παράγωγα ουσιαστικά, ενικός – πληθυντικός 
Άρθρα, γενική ουσιαστικών, καταλήξεις ουσιαστικών 
Ρήματα, πτώσεις ουσιαστιικών, κλίσεις ουσιαστικών 
Τις, της, γενική ενικού – πληθυντικού, ενεργητική – παθητική μετοχή 
Παραγωγή ουσιαστικών από ρήματα, μετατροπή ενικού σε πληθυντικό, κλίση ουσιαστικών 
Συλλαβισμός, μετατροπή ενικού σε πληθυντικό, της – τις, τον – των, άρθρα, καταλήξεις ρημάτων –τε, -ται, μετοχές 
Κλίση παρατατικού – αορίστου, ενικός – πληθυντικός 
Προσωπικές αντωνυμίες 
Οριστικό – αόριστο άρθρο, αόριστη αντωνυμία 
Ρήματα από παθητική σε ενεργητική φωνή, καταλήξεις 
Γενική ενικού, ενικός – πληθυντικός, καταλήξεις ρημάτων –τε, -ται,-νται επίθετα, αόριστες αντωνυμίες 
Αντίθετες λέξεις, κλίση ουσιαστικών, καταλήξεις 
Οριστικό άρθρο, επίθετα, ενικός- πληθυντικός ρημάτων 
Καταλήξεις, ενικός – πληθυντικός ουσιαστικών, κλίση ενεστώτα – αορίστου ρημάτων 
Φράσεις από ενικό σε πληθυντικό, ενεστώτας ρημάτων, Υ-Ρ-Α 
Οριστικό-αόριστο άρθρο, διάκριση ουσιαστικών επιθέτων ρημάτων 
προσωπικές-δεικτικές –αόριστες-ερωτηματικές αντωνυμίες 
Κατάληξη ρημάτων –τε,-ται, ενεργητική –παθητική φωνή 
Πτώσεις ουσιαστικών, παραγωγή ρημάτων από ουσιαστικά, κλίση ενεργητικής – παθητικής 
Καταλήξεις ρημάτων, παραγωγή ρημάτων από ουσιαστικά 
Χρονική αντικατάσταση ρημάτων, διάκριση ρημάτων, ουσιαστικών, αντωνυμιών, ενικός – πληθυντικός προτάσεων 
Ενικός-πληθυντικός ουσιαστικών, παράγωγα ρήματα σε –εύω,-αίνω, οξύτονα, παροξύτονα, προπαροξύτονα ουσιαστικά 
Ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα, επιρρήματα, κύρια ονόματα
Απόστροφος μες, μέσ’
 
Αιτιατική ενικού-πληθυντικού, κύρια ονόματα 
Μέρες-μήνες, ενικός-πληθυντικός 
Παύλα-ερωτηματικό-τελεία, αόριστο άρθρο, αόριστη αντωνυμία 
Αφαίρεση, αποκοπή, έκθλιψη 
Ουσιαστικά 
Πώς γράφω ένα γράμμα 
Έκθλιψη-αφαίρεση-αποκοπή, κύρια – κοινά 
Το ή τον, τη ή την, παύλα-τελεία-ερωτηματικό-ενωτικό 
Χρονική αντικατάσταση ρημάτων, Σύνθετες λέξεις 
Υποκοριστικά-μεγενθυντικά 
Διάκριση ουσιαστικού, ρήματος, επιθέτου, αντίθετες λέξεις 
Οικογένειες λέξεων 
Παραγωγή ρημάτων από ουσιαστικά 
Κλίση ουσιαστικών, σημεία στίξης 
Επίθετα, μετοχές παθητικής φωνής 
Ρήματα, επίθετα, ενικός – πληθυντικός 
Χρονική αντικατάσταση ρημάτων 
Χρονική αντικατάσταση ρημάτων, σύνθεση προτάσεων 

Ασκήσεις Επανάληψης


Κλίση ουσιαστικών-σημεία στίξης 
Δεικτικές αντωνυμίες – συλλαβισμός, ρήματα 
Άρθρα, ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα 
Χρονική αντικατάσταση ρημάτων 
Ρήματα, ενικός-πληθυντικός, σύνθετες λέξεις 
Ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, Χρονική αντικατάσταση, υποκοριστικά 
Ρήματα 
Χρονική αντικατάσταση ρημάτων 
Παραγωγή ουσιαστικών, πληθυντικός ουσιαστικών, ενικός πληθυντικός. 
Άρθρο, γένη ουσιαστικού, καταλήξεις ουσιαστικών 
Ρήματα παρατατικός-αόριστος, επίθετα, υποκείμενα
Ρήματα, καταλήξεις ουσιαστικών
 
Ουσιαστικά, κλίση ουσιαστικών 
Ρήματα ενικός-πληθυντικός 
Πτώσεις ουσιαστικών 
Ορθογραφία, ρήματα παθητικής φωνής 
Κλίση ουσιαστικών, καταλήξεις ουσιαστικών 
Ενεργητική – παθητική φωνή 
Καταλήξεις ρημάτων - ρήματα 
Ρήματα παθητικής φωνής, μετοχές 
Ρήματα, ενεργητική – παθητική φωνή 
Ορθογραφία, ρήματα , επίθετα 
Επίθετα, ρήματα 
Ενικός – πληθυντικός, ρήματα 
Συζυγίες, ενεστώτας παρατατικός αόριστος, αντίθετα 
Αντίθετα , συνώνυμα, ρήματα 
Μη – μην, επιρρήματα, ρήματα παθητικής φωνής 
Για, ουσιαστικά, χρονική αντικατάσταση 
Ενικός – πληθυντικός ρημάτων, παρατατικός 
Αντίθετα, ρήματα, ουσιαστικά 
Που, πως, ενικός –πληθυντικός 
Βαθμοί επιθέτου, ρήματα, καταλήξεις 
Ασύνδετο σχήμα, πληθυντικός 
Ρήματα ενικός – πληθυντικός, χρόνοι ρημάτων, χρονική αντικατάσταση 
Προσωπικές αντωνυμίες, που – πως 
Επιφωνήματα, χρονική αντικατάσταση 
Σχηματισμός προτάσεων, ρήματα στον ενεστώτα 
Παρομοιώσεις 
Κόμμα, ρήματα σε αόριστο – υπερσυντέλικο 
Ρήματα, επίθετα, ενικός – πληθυντικός 
Σημεία στίξης 
Ορθογραφία, συνώνυμα, ενικός – πληθυντικός ουσιαστικών 
Ορθογραφία, συνώνυμα, ενικός – πληθυντικός ουσιαστικών 
Σύνθετες λέξεις, ενεργητική – παθητική φωνή 
Κυριολεξία – μεταφορά, ενεστώτας παρατατικός αόριστος 
Κλίση β΄συζυγίας ενεργητική

 

Σχολική Πινακοθήκη

sebel.jpg
Copyright © 2013. 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Rights Reserved.

 Σχεδίαση, ενημέρωση ιστότοπου : Παντελίδης Γεώργιος.
Αναβάθμιση έκδοσης: Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου,
 www.sepchiou.gr
          Copyright © 2011 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Αγ. Γεωργίου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.