^Επιστροφή στην αρχή
Get Adobe Flash player

Ενημέρωση Γονέων

Αγαπητοί γονείς στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η δυνατότητα τακτικής ενημέρωσης σας από το εκπαιδευτικό προσωπικό για το σχολικό έτος 2021 - 22. Πριν την επίσκεψή σας στο σχολείο καλό θα είναι να ενημερώνετε τηλεφωνικά για την πρόθεσή σας αυτή καθώς επίσης να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για covid19.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων 2021 -22

Εργαστ. Δεξιοτήτων

Τελευταία Άρθρα

Τοποθεσία σχολείου

Διακρίσεις Σχολείου

Europ School Radio

Βιβλιοπροτάσεις

Ημερολόγιο Εορτολόγιο

 

 

Στατιστικά

Εμφανίσεις Άρθρων
2688513

Ανοίξαμε νέους διαύλους επικοινωνίας δημιουργώντας το "μπλογκάκι" του σχολείου μας. Αξίζει να το επισκέφθεστε. 

Πατήστε πάνω στην παρακάτω εικόνα για να μεταβείτε στην νέα ιστοσελίδα του σχολείου.

Φύλλα εργασίας Γ΄ τάξη

Φύλλα εργασίας Γ΄ τάξη

Φύλλα εργασίας 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων

Ο εγωιστής Γίγαντας (φυλλάδιο - Word) Κίκας Γιάννης

Προσωπικές αντωνυμίες (φυλλάδιο - Word) Κίκας Γιάννης

Μικρομαγειρέματα (φυλλάδιο - Word) Κίκας Γιάννης

Επαναληπτικό 1(φυλλάδιο - Word) Κίκας Γιάννης

Επαναληπτικό 2(φυλλάδιο - Word) Κίκας Γιάννης

Επαναληπτικό 3(φυλλάδιο - Word) Κίκας Γιάννης

Επαναληπτικό στα ρήματα (φυλλάδιο - Word) Κίκας Γιάννης

 

Μαθηματικά

Επαναληπτικό στο κεφ. 5 (φυλλάδιο - Word) Κίκας Γιάννης
 
Δεκαδικοί αριθμοί (φυλλάδιο - Word) Κίκας Γιάννης
 
Επαναληπτικό στους δεκαδικούς αριθμούς (φυλλάδιο - Word) Κίκας Γιάννης
 
Ρήματα, ουσιαστικά, ενικός – πληθυντικός 

Παράγωγα ουσιαστικά, ενικός – πληθυντικός 
Άρθρα, γενική ουσιαστικών, καταλήξεις ουσιαστικών 
Ρήματα, πτώσεις ουσιαστιικών, κλίσεις ουσιαστικών 
Τις, της, γενική ενικού – πληθυντικού, ενεργητική – παθητική μετοχή 
Παραγωγή ουσιαστικών από ρήματα, μετατροπή ενικού σε πληθυντικό, κλίση ουσιαστικών 
Συλλαβισμός, μετατροπή ενικού σε πληθυντικό, της – τις, τον – των, άρθρα, καταλήξεις ρημάτων –τε, -ται, μετοχές 
Κλίση παρατατικού – αορίστου, ενικός – πληθυντικός 
Προσωπικές αντωνυμίες 
Οριστικό – αόριστο άρθρο, αόριστη αντωνυμία 
Ρήματα από παθητική σε ενεργητική φωνή, καταλήξεις 
Γενική ενικού, ενικός – πληθυντικός, καταλήξεις ρημάτων –τε, -ται,-νται επίθετα, αόριστες αντωνυμίες 
Αντίθετες λέξεις, κλίση ουσιαστικών, καταλήξεις 
Οριστικό άρθρο, επίθετα, ενικός- πληθυντικός ρημάτων 
Καταλήξεις, ενικός – πληθυντικός ουσιαστικών, κλίση ενεστώτα – αορίστου ρημάτων 
Φράσεις από ενικό σε πληθυντικό, ενεστώτας ρημάτων, Υ-Ρ-Α 
Οριστικό-αόριστο άρθρο, διάκριση ουσιαστικών επιθέτων ρημάτων 
προσωπικές-δεικτικές –αόριστες-ερωτηματικές αντωνυμίες 
Κατάληξη ρημάτων –τε,-ται, ενεργητική –παθητική φωνή 
Πτώσεις ουσιαστικών, παραγωγή ρημάτων από ουσιαστικά, κλίση ενεργητικής – παθητικής 
Καταλήξεις ρημάτων, παραγωγή ρημάτων από ουσιαστικά 
Χρονική αντικατάσταση ρημάτων, διάκριση ρημάτων, ουσιαστικών, αντωνυμιών, ενικός – πληθυντικός προτάσεων 
Ενικός-πληθυντικός ουσιαστικών, παράγωγα ρήματα σε –εύω,-αίνω, οξύτονα, παροξύτονα, προπαροξύτονα ουσιαστικά 
Ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα, επιρρήματα, κύρια ονόματα
Απόστροφος μες, μέσ’
 
Αιτιατική ενικού-πληθυντικού, κύρια ονόματα 
Μέρες-μήνες, ενικός-πληθυντικός 
Παύλα-ερωτηματικό-τελεία, αόριστο άρθρο, αόριστη αντωνυμία 
Αφαίρεση, αποκοπή, έκθλιψη 
Ουσιαστικά 
Πώς γράφω ένα γράμμα 
Έκθλιψη-αφαίρεση-αποκοπή, κύρια – κοινά 
Το ή τον, τη ή την, παύλα-τελεία-ερωτηματικό-ενωτικό 
Χρονική αντικατάσταση ρημάτων, Σύνθετες λέξεις 
Υποκοριστικά-μεγενθυντικά 
Διάκριση ουσιαστικού, ρήματος, επιθέτου, αντίθετες λέξεις 
Οικογένειες λέξεων 
Παραγωγή ρημάτων από ουσιαστικά 
Κλίση ουσιαστικών, σημεία στίξης 
Επίθετα, μετοχές παθητικής φωνής 
Ρήματα, επίθετα, ενικός – πληθυντικός 
Χρονική αντικατάσταση ρημάτων 
Χρονική αντικατάσταση ρημάτων, σύνθεση προτάσεων 

Ασκήσεις Επανάληψης


Κλίση ουσιαστικών-σημεία στίξης 
Δεικτικές αντωνυμίες – συλλαβισμός, ρήματα 
Άρθρα, ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα 
Χρονική αντικατάσταση ρημάτων 
Ρήματα, ενικός-πληθυντικός, σύνθετες λέξεις 
Ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, Χρονική αντικατάσταση, υποκοριστικά 
Ρήματα 
Χρονική αντικατάσταση ρημάτων 
Παραγωγή ουσιαστικών, πληθυντικός ουσιαστικών, ενικός πληθυντικός. 
Άρθρο, γένη ουσιαστικού, καταλήξεις ουσιαστικών 
Ρήματα παρατατικός-αόριστος, επίθετα, υποκείμενα
Ρήματα, καταλήξεις ουσιαστικών
 
Ουσιαστικά, κλίση ουσιαστικών 
Ρήματα ενικός-πληθυντικός 
Πτώσεις ουσιαστικών 
Ορθογραφία, ρήματα παθητικής φωνής 
Κλίση ουσιαστικών, καταλήξεις ουσιαστικών 
Ενεργητική – παθητική φωνή 
Καταλήξεις ρημάτων - ρήματα 
Ρήματα παθητικής φωνής, μετοχές 
Ρήματα, ενεργητική – παθητική φωνή 
Ορθογραφία, ρήματα , επίθετα 
Επίθετα, ρήματα 
Ενικός – πληθυντικός, ρήματα 
Συζυγίες, ενεστώτας παρατατικός αόριστος, αντίθετα 
Αντίθετα , συνώνυμα, ρήματα 
Μη – μην, επιρρήματα, ρήματα παθητικής φωνής 
Για, ουσιαστικά, χρονική αντικατάσταση 
Ενικός – πληθυντικός ρημάτων, παρατατικός 
Αντίθετα, ρήματα, ουσιαστικά 
Που, πως, ενικός –πληθυντικός 
Βαθμοί επιθέτου, ρήματα, καταλήξεις 
Ασύνδετο σχήμα, πληθυντικός 
Ρήματα ενικός – πληθυντικός, χρόνοι ρημάτων, χρονική αντικατάσταση 
Προσωπικές αντωνυμίες, που – πως 
Επιφωνήματα, χρονική αντικατάσταση 
Σχηματισμός προτάσεων, ρήματα στον ενεστώτα 
Παρομοιώσεις 
Κόμμα, ρήματα σε αόριστο – υπερσυντέλικο 
Ρήματα, επίθετα, ενικός – πληθυντικός 
Σημεία στίξης 
Ορθογραφία, συνώνυμα, ενικός – πληθυντικός ουσιαστικών 
Ορθογραφία, συνώνυμα, ενικός – πληθυντικός ουσιαστικών 
Σύνθετες λέξεις, ενεργητική – παθητική φωνή 
Κυριολεξία – μεταφορά, ενεστώτας παρατατικός αόριστος 
Κλίση β΄συζυγίας ενεργητική

 

Σχολική Πινακοθήκη

xouli_1.jpg
Copyright © 2013. 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Rights Reserved.

 Σχεδίαση, ενημέρωση ιστότοπου : Παντελίδης Γεώργιος.
Αναβάθμιση έκδοσης: Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου,
 www.sepchiou.gr
          Copyright © 2011 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Αγ. Γεωργίου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.