^Επιστροφή στην αρχή
Get Adobe Flash player

Ενημέρωση Γονέων

Αγαπητοί γονείς στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η δυνατότητα τακτικής ενημέρωσης σας από το εκπαιδευτικό προσωπικό για το σχολικό έτος 2021 - 22. Πριν την επίσκεψή σας στο σχολείο καλό θα είναι να ενημερώνετε τηλεφωνικά για την πρόθεσή σας αυτή καθώς επίσης να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για covid19.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων 2021 -22

Εργαστ. Δεξιοτήτων

Τελευταία Άρθρα

Τοποθεσία σχολείου

Διακρίσεις Σχολείου

Europ School Radio

Βιβλιοπροτάσεις

Ημερολόγιο Εορτολόγιο

 

 

Στατιστικά

Εμφανίσεις Άρθρων
2730256

Ανοίξαμε νέους διαύλους επικοινωνίας δημιουργώντας το "μπλογκάκι" του σχολείου μας. Αξίζει να το επισκέφθεστε. 

Πατήστε πάνω στην παρακάτω εικόνα για να μεταβείτε στην νέα ιστοσελίδα του σχολείου.

Σχέδιο Δράσης σχολείου για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Το όραμά μας

«Σκοπός του σχολείου δεν είναι – δεν πρέπει να είναι – το σοφό παιδί, αλλά το ευτυχισμένο παιδί. Κι αυτό το παιδί μόνο μέσα σε ένα δραστικό κι όχι σκυθρωπό σχολείο μπορεί να ολοκληρωθεί. Η αξία του ανθρώπου δε βρίσκεται στις γνώσεις, αλλά στην ισχυρή βούληση, στην ολοκληρωμένη προσωπικότητα, στην πνευματική καλλιέργεια, στη δημιουργία πλούσιας συναισθηματικής, ζωής, στη μέθεξή τους στην κοινωνική ζωή..» Θεόδωρος Κάστανος

Οι πολίτες του 21ου αιώνα χρειάζεται , να κατανοούν , να φροντίζουν, να αναπτύσσουν με υγιή τρόπο, σωματικά και συναισθηματικά τον εαυτό τους ώστε να είναι σε θέση να επικοινωνούν, να καταλαβαίνουν και να διαπραγματεύονται ισορροπημένα με τον άλλο (Ευ Ζην). Αναμένουμε και επιδιώκουμε μέσα από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων τα παιδιά να ενδιαφέρονται, να αναπτύσσουν σχέσεις ισορροπημένες και αρμονικές στις κοινότητες που ζουν, να παράγουν και να δημιουργούν συναισθανόμενοι και το «διαφορετικό» ως πρόκληση και όχι ως απειλή . (Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ) . Επιπλέον απαιτείται να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία έχοντας ενεργητική επαφή με το απρόβλεπτο, αμφίσημο, αναδυόμενο μέλλον (Δημιουργώ και Καινοτομώ). Παράλληλα στοχεύομε στην ανάδειξη ουσιαστικού ενδιαφέροντος για το περιβάλλον με συμμετοχή και δράση για την προστασία του αλλά και κατανόηση ότι η ανθρωπότητα είναι ένα μικρό και αναπόσπαστο κομμάτι του (Περιβάλλον).

 


Θέλουμε ένα σχολείο:

 • που θα θέτει στο επίκεντρό του τα παιδιά και τις ανάγκες τους
 • με χαρούμενου/ες μαθητές/τριες
 • με αλληλοσεβασμό και ενσυναίσθηση μεταξύ μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων
 • με μαθητές/τριες που θα έρχονται με ανυπομονησία
 • που θα μαθαίνει το σεβασμό και την αξία της ελευθερίας
 • που θα κάνει πράξη την ενεργό πολιτειότητα
 • που θα δίνει ευκαιρίες σε μαθητές/τριες με ιδιαίτερες ικανότητες
 • που θα δείχνει πώς θα αλλάξουν τον κόσμο τους, έστω και αν προσθέσουν απλά ένα λιθαράκι
 • που θα μαθαίνει στους/στις μαθητές/τριες να ονειρεύονται
 • που θα υιοθετεί σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές και διδακτικές μεθόδους
 • που θα επιδιώκει τεχνικές , ομαδοσυνεργατικές, ενεργητικές, διερευνητικές, δημιουργικές και καινοτόμες που θα συμβαδίζουν με τα ενδιαφέροντα των παιδιών αλλά και την ποικιλία των μορφών μάθησης και νοημοσύνης

Οι επιμέρους στόχοι μας ιδιαίτερα για τη νέα σχολική αναδεικνύονται από:

Τα αποτελέσματα της συζήτησης που πραγματοποιήσαμε με τους εκπαιδευτικούς  σχολείου μας (SWOT Analysis κατά την ανάλυση SWOT μελετώνται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα (Weaknesses) σημεία μίας επιχείρησης, οργανισμού ή και περιοχής, καθώς και οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats) που υπάρχουν).

Η συζήτηση κατέδειξε τα παρακάτω:

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

 • Αυξημένος μέσος όρος ηλικίας του προσωπικού
 • Έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας σε εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά θέματα
 • Πολύωρη ενασχόληση με γραφειοκρατικά θέματα από την πλευρά της διοίκησης
 • Ελλιπής αμφίδρομη επικοινωνία των ειδικοτήτων με  τους υπεύθυνους τμημάτων για τις ιδιαιτερότητες των μαθητών τους
 • Αδυναμίες στον χειρισμό και την πλήρη εκμετάλλευση του διαθέσιμου τεχνολογικού εξοπλισμού προς όφελος της μαθησιακής διαδικασίας
 • Έλλειψη κατάλληλων αιθουσών για τη διδασκαλία των εικαστικών, μουσικής, θεάτρου, πληροφορικής, γυμναστικής κλπ.
 • Χαμηλή συμμετοχή της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών   σε διαδικασίες  επιμόρφωσης  και καινοτόμες δράσεις
 • Ανεπαρκής συνεργασία με τους γονείς
 • Έλλειψη εξωστρέφειας του σχολείου περαιτέρω συνεργασίες με άλλα σχολεία και φορείς
 • Έλλειψη ευρυζωνικής σύνδεσης του σχολείου με αποτέλεσμα την προβληματική ψηφιακή του λειτουργία  και την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (υπερβολικά χαμηλή ταχύτητα διαδικτύου σε σχέση με τον αριθμό των σταθμών εργασίας του σχολείου)

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Μόνιμο προσωπικό στην πλειοψηφία του με πολλά χρόνια υπηρεσίας
 • Κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης ανάμεσα στα μέλη του προσωπικού
 • Επαρκής διοικητική οργάνωση και συμμόρφωση στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις
 • Αποδοχή και συμπερίληψη των νέων συναδέλφων
 • Ικανοποιητικός  τεχνολογικός εξοπλισμός
 • Εμπειρία από συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Δημιουργική και εποικοδομητική συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

 • Εργαστήρια δεξιοτήτων
 • Συμμετοχή σε νέα ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Ενδοσχολική επιμόρφωση
 • Αλλαγή της κουλτούρας του σχολείου προς ένα κοινό όραμα με διαδικασίες προγραμματισμού και αυτοαξιολόγησης εντός της σχολικής μονάδας

ΑΠΕΙΛΕΣ  

 • Βίαιες αλλαγές χωρίς ουσιαστική επιμόρφωση και αποδοχή από τους εκπ/κους με κίνδυνο την επαγγελματική τους εξουθένωση
 • Εξωτερική αξιολόγηση
 • Δυσμενής κριτική από μερίδα της κοινωνίας
 • Η μακρόχρονη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης και η εφαρμογή της σε πιθανή αύξηση των κρουσμάτων covid-19, δημιούργησε και δημιουργεί πολλές δυσκολίες στην κοινωνικο-συναισθηματική και ψυχική οντότητα μαθητών και μαθητριών.
 • Μειωμένη χρηματοδότηση.

 


Ταυτότητα σχολείου

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου είναι ένα 8/θέσιο σχολείο το οποίο λειτουργεί σαν 9/θέσιο και μερικές φορές σαν 10/θέσιο. Φέτος, φοιτούν σ΄ αυτό 139 παιδιά και εργάζονται 24 εκπαιδευτικοί, ένα άτομο ως ειδικό βοηθητικό προσωπικό, μία καθαρίστρια και μία σχολική τροχονόμος. Συχνά, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, δεν έχει το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό λόγω της θεσμοθέτησης του αναπληρωτή εκπαιδευτικού. Επίσης, σοβαρό πρόβλημα δημιουργείται με την αλλαγή κάθε χρόνο των προσώπων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο σχολείο και ειδικά αυτών που επωμίζονται την παράλληλη στήριξη. Χωροθετημένο στο νότιο μέρος του Βροντάδου, δέχεται παιδιά από μια μεγάλη εδαφική περιοχή αλλά και από την «Κιβωτό του Αιγαίου». Διαθέτει παράδοση αποδοχής και συμπερίληψης  στα πλαίσια της διαφορετικότητας όλων των παιδιών που φοιτούν σε αυτό. Γειτνιάζει με την πλατεία ΦΟΒ, το Φαφαλίειο Στάδιο και τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Έτσι αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι ανωτέρω χώροι, άνετος χώρος για πάρκινγκ, αξιόλογες αθλητικές υποδομές που αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής του σχολείου καθώς και εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στο ναό για εκκλησιασμό.

 Φιλοξενείται σε κτηριακές εγκαταστάσεις που αποτελούν ένα σύνολο από τρία συγκροτήματα . Το μεγαλύτερο συγκρότημα είναι ένα νεοκλασικό κτήριο που εγκαινιάστηκε το 1915 με έξι αίθουσες διδασκαλίας, δύο γραφεία δασκάλων και διευθυντή, ημιυπόγεια αίθουσα σχολικής βιβλιοθήκης, και ισόγειους χώρους για κυλικείο και αποθήκες. Το άλλο συγκρότημα είναι μια προσθήκη του 1977 με το ισόγειο της να εξυπηρετεί αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και το ολοήμερο τμήμα. Υπάρχουν ακόμη δύο αίθουσες διδασκαλίας προκάτ ,δύο προκάτ τουαλέτες μία εξ αυτών για άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και ανεξάρτητο κτίσμα με τουαλέτες για παιδιά και εκπαιδευτικούς. Το σχολείο διαθέτει αύλειο χώρο περίπου δύο στρεμμάτων σε εννέα διαφορετικά επίπεδα με γήπεδο μπάσκετ, υπαίθριο θέατρο και σχολικό κήπο. Οι προαναφερόμενοι χώροι του προσδίδουν μία άνεση για να αναπτύξει τις δράσεις του, αλλά χρειάζονται επιμέλεια και συντήρηση την οποία παρόλες τις προσπάθειες της εκπαιδευτικής κοινότητας (ενημέρωση, επικοινωνία, υπηρεσιακή αλληλογραφία), δεν τις απολαμβάνει από τους υπεύθυνους (Δήμο και Κράτος). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, η διοίκηση του σχολείου να σπαταλά πολύτιμο χρόνο και ενέργεια στη συντήρηση και εύρυθμη κτηριακή λειτουργία του σχολείου σε σχέση με τα διδακτικά, παιδαγωγικά, κοινωνικά και άλλα καθήκοντά της.

Διαθέτει ικανοποιητικό τεχνολογικό εξοπλισμό ώστε να αντιμετωπίσει τις ψηφιακές προκλήσεις της εποχής μας και ειδικότερα αυτές που συνδέονται με τις ψηφιακές δεξιότητες μαθητών/τριων και εκπαιδευτικών. Όμως, οι πιο εκπαιδευτικά έμπειροι εκπαιδευτικοί του σχολείου δυσκολεύονται στην εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και  όμως προσπαθούν χωρίς την απαραίτητη επιμόρφωση και τεχνολογική υποστήριξη από τους υπεύθυνους φορείς. Επίσης ,σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη ευρυζωνικής σύνδεσης του σχολείου με αποτέλεσμα την προβληματική ψηφιακή του λειτουργία και την παροχή αξιόπιστης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (υπερβολικά χαμηλή ταχύτητα διαδικτύου σε σχέση με τον αριθμό των σταθμών εργασίας του σχολείου).

Το σχολείο έχει παραδοσιακά δημιουργικές και εποικοδομητικές σχέσεις με το Σύλλογο Γονέων και έχει πραγματοποιήσει από κοινού ποικίλες δράσεις.

 Διαθέτει πλούσια εμπειρία από τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και στοχεύει μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων να αξιοποιήσει αυτές τις εμπειρίες και να εισαγάγει στην εκπαιδευτική λειτουργία του νέες μεθόδους, τεχνικές και δεξιότητες κάνοντας τη σχολική καθημερινότητα ευχάριστη, δημιουργική και ελκυστική για τα παιδιά που φοιτούν σε αυτό.

Παράλληλα, λόγω της δημοκρατικής του παράδοσης επιθυμεί πέρα από το θεσμό του Σχολικού Συμβουλίου, που υλοποιεί τα τελευταία χρόνια ως πρωτοπόρο σχεδόν σε όλη την χώρα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, να αναπτύξει περαιτέρω τις ισότιμες σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ισχυρές παραστάσεις και εμπειρίες διαθέτει το σχολείο από τη συμμετοχή του σε περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και προγράμματα Αγωγής υγείας. Στοχεύει για αυτό, να την αξιοποιήσει ώστε επικουρικά με την ανάπτυξη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων να βελτιώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα συμμετέχοντας ενεργά στο πρόγραμμα ανακύκλωσης που θα υλοποιήσει ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με τα σχολεία της περιοχής του.

Επίσης, στοχεύει να καλλιεργήσει περαιτέρω την εξωστρέφειά του, αναπτύσσοντας συνεργασίες με την τοπική κοινότητα και άλλους χρήσιμους φορείς, ενεργοποιώντας και αξιοποιώντας περαιτέρω το θεσμό του Σχολικού Συμβουλίου και τον Κανονισμό λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί στο σχολείο ΤΥ (ΖΕΠ). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παρέχονται εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε αλλοδαπούς, παλλινοστούντες και από ευάλωτες ομάδες μαθητές/τριες και να διευκολύνεται η συμπερίληψη και η αποδοχή τους από την εκπαιδευτική μας κοινότητα. Στοχεύουμε στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού της ΤΥ (ΖΕΠ) και μέσα από τις δραστηριότητες των Ε. Δ. Και ειδικότερα στον άξονα (Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη) ώστε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η προσφορά του σχολείου στον τομέα αυτό.

 


 

Στόχοι της σχολικής μονάδας σε σχέση με τις τοπικές και ενδοσχολικές ανάγκες

Το σχολείο οφείλει:

 • Να δίνει έμφαση όχι μόνο στην απόκτηση γνώσης, αλλά να καλλιεργεί δεξιότητες μάθησης, αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη και ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα και την προσωπική έκφραση των μαθητών, καθώς και τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία.
 • Να καλλιεργεί δεξιότητες ζωής όπως η αυτομέριμνα, οι κοινωνικές δεξιότητες, η ενσυναίσθηση, η προσαρμοστικότητα, η ανθεκτικότητα, η υπευθυνότητα, παρέχοντας στους μαθητές τα εφόδια ώστε να χαίρονται το παρόν και να προετοιμαστούν κατάλληλα για το μέλλον.
 • Να καλλιεργεί δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης όπως ο ψηφιακός και τεχνολογικός γραμματισμός και η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο.
 • Να καλλιεργεί δεξιότητες του νου, στρατηγική σκέψη, αναλυτική, διερευνητική, και πρωτότυπη ώστε να ανταποκρίνονται στις απρόβλεπτες προκλήσεις της ζωής.

 •  
 • Ως προς τη θεματική Ζω καλύτερα Ευ ζην
   
 • Να συναισθανθούν τη σημασία της ομαδικής εργασίας με απώτερο και 

              κύριο σκοπό του προγράμματος, Οδικής ασφάλειας:                   

 • Να γνωρίσουν τα παιδιά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα οχήματα και οι πεζοί, τα λάθη που κάνουν τα παιδιά στο δρόμο, τα μέσα μεταφοράς και την επίδρασή τους στη ζωή μας.
 • Να κατανοήσουν και να παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της ταυτότητάς τους.
 • Να μάθουν να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τα στοιχεία της ταυτότητας των άλλων.
 • Να αυξήσουν την συναισθηματική τους επίγνωση.
 • Να μάθουν πως να διαμορφώνουν και να αποδέχονται μια κοινή ταυτότητα.
 • Να αναπτυχθεί μεταξύ τους κλίμα συνεργασίας, εμπιστοσύνης και ασφάλειας αλλά και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών,
 • Να προαχθεί η αυτοεκτίμηση των μαθητών, η καλλιέργεια της εν συναίσθησης και η ανάδειξη θετικών τρόπων επίλυσης συγκρούσεων.
 • Να ανακαλύψουν τη  γνώση σε ζητήματα που αφορούν στην δομή και τη λειτουργία των βασικών οργάνων του ανθρώπινου σώματος συμπεριλαμβανομένου και των γεννητικών οργάνων.
 • Να νιώσουν χαράς και ευεξίας.
 • Να καλλιεργήσουν την ελεύθερη έκφραση, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία.
 • Να ενεργοποιηθούν σωματικά και κριτικοστοχαστικά
 • Να σέβονται όρια και ελευθερίες
 • Να προσεγγίσουν βιωματικά και διερευνητικά τα παρεχόμενα ερεθίσματα
 • Να ενθαρρύνονται να παρατηρούν προσεκτικά,
 • Να ερευνούν πράγματα που διεγείρουν την περιέργεια και τη φαντασία τους
 • Να αναζητούν και να κατανοούν αιτιώδεις σχέσεις και συνάφειες
 • Να διακρίνουν την διαφορετικότητα των απόψεων και να αντιμετωπίζουν την πολυπρισματικότητα ως στοιχείο που εμπλουτίζει τις αναπαραστάσεις και την επινοητικότητά τους
 • Να εκφραστούν κριτικά, δημιουργικά
 • Να συνεργαστούν, να επικοινωνήσουν

 


Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ευζην

 

Τάξη

Υποθεματική

Τίτλος

Εκπαιδευτικοί

Αρ. Μαθ.

Α

ΥΓΕΙΑ: Οδική Ασφάλεια

Ο Τάκης Σταματάκης στο δρόμο σταματά, τα σήματα κοιτά και περνά με σιγουριά!

Πίττα Άρτεμις, Τζήκα Μαρία

21

Β

Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία

Εγώ κι εσύ μαζί

Κοκρή Άννα, Δηράκη Βασιλεία, Λιανού Μαριέττα

27

Γ

Σεξουαλική Αγωγή

Τα κόκκινα παπούτσια

Νιαμονιτάκη Μαρία, Πιταούλη Ειρήνη, Τζήκα Μαρία

26

Δ

ΥΓΕΙΑ: Οδική Ασφάλεια

Ασφαλώς … κυκλοφορώ

Τσατσαρώνη Μαρία

19

Ε

Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία

Ξύσε εσύ την πλάτη μου να ξύσω τη δική σου

Κουφοπαντελής Λάμπρος, Βελαλής Βασίλης

23

Στ

Γνωρίζω το σώμα μου

Σώμα μου αν σε γνωρίσω πιο πολύ θ' σ΄αγαπήσω

Αναστασάκη Ηρώ

23

 

 

 

Σχολική Πινακοθήκη

asasa.jpg
Copyright © 2013. 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Rights Reserved.

 Σχεδίαση, ενημέρωση ιστότοπου : Παντελίδης Γεώργιος.
Αναβάθμιση έκδοσης: Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου,
 www.sepchiou.gr
          Copyright © 2011 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Αγ. Γεωργίου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.