^Επιστροφή στην αρχή
Get Adobe Flash player

Βράβευση μαθητών/τριων 2016-17

Την εβδομάδα από 29 Μαϊου 2017 έως 2 Ιουνίου 2017 βραβεύτηκαν τα παιδιά: Ξηρός Χ.Α, Φαράκλα Ι. Β1, Λυμπέρης Φ. Β2, Παπασταματίου Ε. Γ, Μαiστράλης Φ. Δ, Καρυστιανός Ε.Ε1, Χαβιάρα Ειρ. Ε2, Τετώνη Ι. Στ΄.

Βιβλιοπροτάσεις

Εκατοντάχρονα

ScanImage014.jpg

Τι ώρα είναι;

Ημερολόγιο Εορτολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

 

Στατιστικά

Εμφανίσεις Άρθρων
510339

Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου :
 
 
 
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 1:15 μμ.  Α1 και Α2 τάξεις
 
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 1:15 μμ Β΄τάξη.
 
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 1:15 μμ Στ2 τάξη.
 
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 1:15μμ Γ1 τάξη.

Βράβευση μαθητών/τριων 2016-17

Την εβδομάδα από 29 Μαϊου 2017 έως 2 Ιουνίου 2017 βραβεύτηκαν τα παιδιά: Ξηρός Χ.Α, Φαράκλα Ι. Β1, Λυμπέρης Φ. Β2, Παπασταματίου Ε. Γ, Μαiστράλης Φ. Δ, Καρυστιανός Ε.Ε1, Χαβιάρα Ειρ. Ε2, Τετώνη Ι. Στ΄.
Την εβδομάδα από 22 Μαϊου 2017 έως 26 Μαΐου 2017 βραβεύτηκαν τα παιδιά: Αρμενάκη Ι. Α, Λουφάκη Γ. Β1, Τσέτσερη Μ. Β2, Μπουγιούκα Α. Γ, Σέρμπου Ν. Δ, Μαμουνή Μ Ε1, Κασιδούλης Δ. Ε2, Φράγκος Χ. Στ.
 
 
Την εβδομάδα από 15 Μαΐου 2017 έως 19 Μαΐου 2017 βραβεύτηκαν τα παιδιά : Κουσιορής Κ. Α, Γεωργούλης Δ. Β1, Μπακλούς Γ. Β2, Γιαννά Α. Γ, Μποστάν Μ. Δ, Ψωμάκης Α. Ε1, Λούπη Α. Ε2, Κυδώνη Ν. Στ.
 
 
Την εβδομάδα από 8 Μαΐου 2017 έως 12 Μαΐου 2017 βραβεύτηκαν τα παιδιά: Ψύλλος Μ. Α, Γεωργούλης Δ. Β1, Διακογεωργάκη Αγ. Β2, Προμπονάς Ν. Γ,  Γλύκας Κ. Δ, Σαμπανάι Π. Ε1, Μερούσης Χρ. Ε2, Πετράι Μ., Στ
 
 
Την εβδομάδα από 2 Μαΐου 2017 έως 5 Μαΐου 2017 βραβεύτηκαν τα παιδιά: Ρούσος Π. Α, Βαβυλουσάκης Ι. Β1, Σαρρή Ασ. Β2, Καββάδα Θ. Γ, Ξενάκης Ν. Δ, Διακογεωργάκη Ασ. Ε1, Κασιδούλης Δ. Ε2, Κουκουνάρης Αν. Στ.
 
Την εβδομάδα από 24 Απριλίου 2017 έως 28 Απριλίου 2017 βραβεύτηκαν τα παιδιά : Σεζένιας Κ. Α΄, Μαμουνή Ελπ. Β1΄, Σαρρή Ασπ. Β2΄, Κωνσταντάκη Π. Γ΄, Ντετάι Π. Δ΄, Κατσάλα Ευαγ. Ε1΄, Φλάμου Δ. Ε2΄ και Νέος Π. Στ΄.
 
 
Την εβδομάδα από 27 Μαρτίου 2017 έως  31 Μαρτίου 2017 βραβεύτηκαν τα παιδιά: Στραβελάκης Α. Α, Λουφάκη Γ. Β1, Βυζανιάρης Στ. Β2, Μουζήθρα Δ. Γ, Κακατσάκης Γ. Δ, Τσιρώνη Β. Ε1, Ματσάγγος Αγ. Ε2, Κοκαράκης Μ. Στ.
 
 
 
Την εβδομάδα από 20 Μαρτίου 2017 έως 24 Μαρτίου 2017 βραβεύτηκαν τα παιδιά: Τριανταφυλλάκης Σ. Α΄, Φαράκλα Ι. Β1, Μακρή Ιφ. Β2, Μουζήθρα Δ. Γ΄, Κακατσάκης Γιαν. Δ΄, Καράβας Ι. Ε1, Ανδρεάδης Γ. Ε2, Γλύκα Αν. Στ΄.
 
Την εβδομάδα από 13 Μαρτίου 2017 έως 17 Μαρτίου 2017 βραβεύτηκαν τα παιδιά: Χατούπης Χ. Α΄, Γεόμελος Γ. Β1, Παντελόγλου Ντ. Β2, Παπασταματίου Ευ. Γ΄, Καζαγλιάς Ν. Δ΄, Καρυστιανός Ευγ. Ε1, Μπαλακίτσας Λ. Ε2, Μαργώνης Κ. Στ΄.
 
 
Την εβδομάδα από 6 Μαρτίου έως 10 Μαρτίου 2017 βραβεύτηκαν τα παιδιά: Χατούπης Χ. Α΄, Καράβα Τ. Β2, Κριτούλης Κ. Γ΄, Τζούμας Αν. Δ΄, Ισκής Κ. Ε1΄, Ματσάγκος Αγ. Ε2΄, Κραββαρίτου Μ. Στ΄.
 
Την εβδομάδα από 28 Φεβρουαρίου 2017 έως και 3 Μαρτίου 2017 βραβεύτηκαν τα παιδιά: Μακρή Ελ. Α΄, Σαμπανάι Ντ. Β1, Τριπολίτης Αντ. Β2, Δαμηλάκη Μ Γ΄, Φουρνάρη Αγ. Δ΄, Παιδούσης Αγ. Ε1, Σαραντινός Γ. Ε2, Μποστάν Γ. Στ΄.
 
Την εβδομάδα από 20 Φεβρουαρίου 2017 έως 24 Φεβρουαρίου 2017 βραβεύτηκαν τα παιδιά: Σφήκα Δ. Α, Κοντού Ειρ. Β1, Μαρκρή Ιφ. Β2, Μουζήθρα Δ. Γ, Τσουκάρης Π. Δ΄, Μαμουνή Μ. Ε1, Φουτάκη Ζ. Στ΄
 
 
 
Την εβδομάδα από 13 Φεβρουαρίου 2017 έως 17 Φεβρουαρίου 2017 βραβεύτηκαν τα παιδιά: Καρύδα Αγ. Α΄, Κοντού Ειρ. Β1, Κουκουνάρη Α. Β2, Καρυστιανός Αγ. Γ΄, Αρμένης Θ. Δ΄, Χαλού Αρ. Ε1 , Καστάνου Δ. Ε2, Τσουκάρης Ν. Στ΄.
 
Την εβδομάδα από 6 Φεβρουαρίου 2017 έως 10 Φεβρουαρίου 2017 βραβεύτηκαν τα παιδιά: Λούπη Αλ. Α΄, Γεόμελος Ι. Β1, Παπαλεξόπουλος Τ. Β2, Ζίκα Κ. Γ΄, Σέρμπου Ν. Δ΄, Μωραίτη Νικ. Ε1, Σφήκας Στ. Ε2, Κατολέων Αγ. Στ 
 
 
 
Την εβδομάδα από 30 Ιανουαρίου 2017 έως 3 Φεβρουαρίου 2017 βραβεύτηκαν τα παιδιά: Κακατσάκη Α. Α΄, Ψωμάκη Δ. Β1, Πασβάντης Αλ. Β2, Μιχαηλίδης Ν. Γ, Καράβα Έφ. Δ, Διακογεωργάκη Ασ. Ε1, Στραβελάκης Ν. Ε2, Μονιού Χαρ. Στ΄.
 
Την εβδομάδα από 23 Ιανουαρίου 2017 έως 27 Ιανουαρίου 2017 βραβεύτηκαν τα παιδιά:  Βολικάκης Γ. Στ΄, Μποστάν Μ. Δ΄, Καββάδα Θ. Γ΄, Γάνου Ελ. Ε1΄, Κασιδούλης Χρ. Α΄, Διακογεωργάκη Αγ. Β2, Κασιδούλης Δημ. Ε2΄, Μερούση Φρ.  Β1.
 
Την εβδομάδα από 16 Ιανουαρίου 2017 έως 20 Ιανουαρίου 2017 βραβεύτηκαν τα παιδιά: Ισκή Μ. Α΄, Ζίκα Ντ. Β1, Διακογεωργάκη Αγ. Β2, Προμπονάς Ν. Γ΄, Αρμενάκης Στ. Δ΄, Κατσάλα Ευαγ. Ε1, Σφήκας Στ. Ε2, Σπάρταλη Μ. Στ΄.
 
Την εβδομάδα από 9 Ιανουαρίου 2017 έως 13 Ιανουαρίου 2017 βραβεύτηκαν τα παιδιά: Στεφανιάς Αντ. Α΄, Ζιγλή Χρυσ. Β1΄, Τσαουσάι Χριστ. Β2΄, Σαραντινός Μιχ. Γ΄, Βολικάκης Απ. Δ΄, Τσιρώνη Β. Ε1΄, Ματσάγγος Αγ. Ε2' ,  Παπαχρήστου Μ. Στ΄.
 
Την εβδομάδα από 19 Δεκεμβρίου 2016 έως  23 Δεκεμβρίου 2016 βραβεύτηκαν τα παιδιά: Πέπας Α. Δ , Πυργούση Γ. Γ΄, Παπαθανασίαου Μ. Στ΄, Λυμπέρης Φ. Β2, Μωραίτη Ν. Ε1, Ανδρεάδης Γ. Ε2, Γιαννούλης Σ. Β1, Παπαλεξοπούλου Δ. Α.
 
Την εβδομάδα από 12 Δεκεμβρίου 2016 έως  16 Δεκεμβρίου 2016 βραβεύτηκαν τα παιδιά: Πατεινιώτη Μ. Δ΄, Καλίτση Ηρ. Στ΄, Μερούσης Χρ. Ε, Μπουγιούκα Αν. Γ΄, Αβντιάι Γκ. Β, Φαράκλα Ι. Β., Ψωμάκης  Αντ. Ε΄, Κουκουνάρη Πλ. Α΄.
 
 
Την εβδομάδα από 5 Δεκεμβρίου 2016 έως 9 Δεκεμβρίου 2016 βραβεύτηκαν τα παιδιά: Κανάρης Κ. Στ΄, Τελλή Αν. Δ΄, Κωνσταντάκη Π Γ΄, Τσέτσερη Μ. Β2, Μπαχά Α. Β1, Οικονόμου Ντ. Ε1, Κασιδούλης Δ. Ε2, Τελλή Αγ. Α΄.
 
Την εβδομάδα από 28 Νοεμβρίου 2016 έως 2 Δεκεμβρίου 2016 βραβεύτηκαν τα παιδιά:Κουτή Κ., Δ΄, Γιαννά Α. Γ΄, Ματσάγκος Μ.Στ, Λούπη Α. Ε2, Γεωργούλης Δ. Β1, Σαρρή Ασ. Β2, Παραμυθιώτη Μ.Α΄, Σαμπανάι Π.Ε2. 
 
Την εβδομάδα από 14 Νοεμβρίου 2016 έως 18 Νοεμβρίου 2016  βραβεύτηκαν τα παιδιά:Φούρναρης Ν. Στ΄, Αλιμπεάι Γκ. Β1, Γάνος  Ισ. Ε1, Χρύσης Θ. Γ΄, Μαιστράλης Φ. Δ΄, Τσαμπλάκου Μ. Ε2΄,  Φαράκλας Στ. Β2΄, Πολίτη Αν.  Α΄.

Σχολική Πινακοθήκη

ageliki_mouz.jpg
Copyright © 2013. 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Rights Reserved.

 Σχεδίαση, ενημέρωση ιστότοπου : Παντελίδης Γεώργιος.
Αναβάθμιση έκδοσης: Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου,
 www.sepchiou.gr
          Copyright © 2011 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Αγ. Γεωργίου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.