Ασφαλώς … Κυκλοφορώ Δ΄ τάξη

Στη διάρκεια των πέντε εργαστηρίων δεξιοτήτων της θεματικής ενότητας: «Ζω καλύτερα – Ευ ζην» η Δ΄ τάξη ασχοληθήκαμε με την υποθεματική : Υγεία - Οδική ασφάλεια. Ο τίτλος του προγράμματός μας ήταν: «Ασφαλώς … Κυκλοφορώ» κι ο στόχος του να συναισθανθούμε την αξία της ομαδικότητας και της συνεργασίας, να αναπτύξουμε την κυκλοφοριακή μας συνείδηση, να γνωρίσουμε τα είδη σήμανσης και τις κατηγορίες πινακίδων,  να έρθουμε σε επαφή με θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και ασφάλειας, αλλά και να αναπτύξουμε δεξιότητες του νου, της ζωής και της μάθησης.

                                                                Οι μαθητές και οι μαθήτριες  της Δ΄ τάξης