Σχεδιαγράμματα Ιστορίας Στ΄

Σχεδιαγράμματα Ιστορίας

 
 

Α΄  Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους 

 
 

1. Η Αναγέννηση και η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση

2α. Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό

2β. Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό

3. Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση

 

Β΄  Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821)

 

1. Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου

2. Οι συνθήκες ζωής των υπόδουλων

3. Η θρησκευτική και πολιτική οργάνωση των Ελλήνων

4. Κλέφτες και Αρματολοί

5. Η οικονομική ζωή

6. Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών

7. Οι δάσκαλοι του Γένους

8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής

9. Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα

10. Οι αγώνες των Σουλιωτών

 

Γ΄ Η Μεγάλη Επανάσταση (1821 -1830)

 

 

1. Η Φιλική Εταιρεία

2. Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία

3. Η επανάσταση στην Πελοπόννησο

4. Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα

5. Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου

6. Η επανάσταση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία

7. Η άλωση της Τριπολιτσάς

8. Οι αγώνες του Κανάρη

9. Η εκστρατεία του Δράμαλη - Δερβενάκια

10. Ο Μάρκος Μπότσαρης

11. Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο - ο Παπαφλέσσας

12. Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου - ο Διονύσιος Σολωμός

13. Οι αγώνες του Καραϊσκάκη

14. Ο Φιλελληνισμός

15. Η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και η Ναυμαχία του Ναυαρίνου

16. Οι Εθνοσυνελεύσεις και η πολιτική οργάνωση του Αγώνα

17. Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του

18. Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησία

 

Αναλυτικά σχεδιαγράμματα για κάθε μάθημα
 

Γ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  (1821 - 1830)

1. Η Φιλική Εταιρεία
2. Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία
3. Η επανάσταση στην Πελοπόννησο
4. Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα

   (α' μέρος: Οι πρώτες νίκες), 
 

 
Ε. Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

1. Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο
κυβέρνηση βενιζέλου
3. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι: 
   (α' μέρος)      (β' μέρος)
4. Η Ελλάδα στον
Α' Παγκόσμιο Πόλεμο  
(εμπλουτισμένο)
            (α' μέρος)        (β' μέρος)
5. Η Μικρασιατική Εκστρατεία
και η Καταστροφή
            (α' μέρος)       (β' μέρος)
6. Ο Μεσοπόλεμος  
(εμπλουτισμένο)
7. Το Αλβανικό Έπος